Lapin alueelliset kehitysnäkymät

Lapin alueelliset kehitysnäkymät -katsaus on Lapin ELY-keskuksen yhdessä alueellisten asiantuntijaverkostojen kanssa muodostama näkemys Lapin ja Lapin seutukuntien nykytilasta ja lähiajan kehitysnäkymistä.

Lapin alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2020

Yritykset kehittävät ratkaisuja koronakriisistä selviämiseen

Koronatilanne on vaikuttanut koko Lappiin, jonka elinehtona on kansainvälinen matkailu ja rajoilla tapahtuva liiketoiminta. Maarajojen sulkeminen aiheutti useille yrityksille liiketoiminnan ja kassavirran pysähtymisen, eikä täysipainoiseen toimintaan ole vieläkään päästy. Yritykset ovat suhtautuneet vallitsevaan koronatilanteeseen vastuullisesti, ja eri toimijat ovat kehittäneet ja hakeneet ratkaisuja koronakriisistä selviämiseksi.

Vallitseva koronatilanne on iskenyt erityisesti matkailualaan. Yritykset ovat valmistelleet toimintamallia, joka varmistaisi matkustamisen turvallisuuden. Matkailijoita kannustetaan tukemaan kotimaanmatkailua, joka onkin lisääntynyt tämän vuoden aikana. Lapin hiihtokeskuksilla on tulevasta kaudesta hyvät odotukset, koska huomattava osa asiakkaista on kotimaasta. Kokonaismatkailutulosta merkittävä osa tulee kuitenkin kansainvälisten asiakkaiden kautta, joista Visit Finlandin arvion mukaan häviää jopa 70 prosenttia.

Teollisuudessa ja teollisuutta palvelevilla yrityksillä on ollut parempi tilanne eikä toiminnan katkoksia ole juuri ollut. Päivittäistavarakaupoissa tilanne on ollut hyvä, ja verkkokauppojen suosio on lisääntynyt. Metsä- ja porotaloudessa sekä perusmaataloudessa ei ole tapahtunut huomattavia muutoksia. Rakentaminen on jatkunut suhteellisen vakaana, erityisesti kaivosteollisuus on investoinut rakentamiseen vahvasti.

Etätyöskentelyn lisääntyminen on osoittanut, että työtä voidaan tehdä monipaikkaisesti. Lapissa etätyö ja uudenlaiset työjärjestelyt ovat suuri mahdollisuus tilanteessa, jossa kilpailu osaavasta työvoimasta kiristyy.

Rahoitusta on myönnetty useisiin hankkeisiin ja yrityksille

Toimivat liikenneyhteydet ovat Lapissa lähes jokaisen toimialan edellytys. Lisätalousarviossa rahoitusta osoitettiin useisiin liikennehankkeisiin kuten Enontekiön lentokentän päällystämiseen, Laurila-Tornio-Haaparannan ratahankkeen suunnitteluun, Kemin Ajoksen sataman tuloväylän syventämiseen sekä valtatie 4 kunnostamiseen.

Yrityksille ja elinkeinonharjoittajille on myönnetty rahoitusta enemmän kuin viime vuonna. ELY-keskuksen koronarahoitusta on kohdennettu yritysten kehittämiseen, uusiin palveluihin ja tuotteisiin, digitalisaatioon sekä osaamisen vahvistamiseen. Lähes kolmasosa yrityksissä kertoo käynnistäneensä rahoituksen turvin kehittämistoimenpiteitä liiketoiminnan uudistamiseksi ja vahvistamiseksi. Rakennerahastojen (EAKR ja ESR) rahoitusta on kohdennettu ylimääräisellä haulla turvaamaan mikro- ja pk-yritysten toimintaa. Hankkeet ovat käynnistyneet tehokkaasti ja tukeneet yritysten kehittymistä.

Mikä on Lapin alueelliset kehitysnäkymät -katsaus?

Lapin alueelliset kehitysnäkymät -katsaus on osa työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemaa Alueelliset kehitysnäkymät katsausta.

Alueelliset kehitysnäkymät -katsausta on laadittu vuodesta 2006 alkaen ja se on keskeinen osa lyhyen aikavälin alue-ennakointia. Katsaus laaditaan kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Kyseessä on laadullinen arvio, jossa keskeisessä roolissa ovat aluekehittäjien ja yritysten kehittämisen parissa toimivien henkilöiden näkemykset. Laadullista arviota tukevat tilastotiedot sekä alueelliset kyselyt ja barometrit mm. pk-yritysbarometri ja Ammattibarometri.

Aiheeseen liittyviä linkkejä