Lapin alueelliset kehitysnäkymät

Lapin alueelliset kehitysnäkymät -katsaus on Lapin ELY-keskuksen yhdessä alueellisten asiantuntijaverkostojen kanssa muodostama näkemys Lapin ja Lapin seutukuntien nykytilasta ja lähiajan kehitysnäkymistä.

Lisätietoja


Lapin ELY-keskus,
etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
johtava toimiala-asiantuntija Heino Vasara
tutkija Tuula Uusipaavalniemi
ylijohtaja Jaakko Ylinampa

Lapin alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2023

Kehitysnäkymät ennakoivat Lapin merkityksen kasvua

Lapin elinkeinoelämän vahvuutena ovat osaava työvoima ja luonnonvarat. Myös läntisillä yhteyksillä on huomattava merkitys nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa. Toimialoista keskeisessä roolissa ovat voimakkaasti kasvava matkailu sekä raaka-aineita tarvitsevat metsä- ja metallinjalostusteollisuus.

Talvikauden aikana suorien lentojen määrä Lapin lentoasemille lisääntyy entisestään ja niiden merkitys on huomattava matkailun kasvulle. Lapin teollisuudessa on ollut vahva kehittämisen ja investointien kausi viimeisten vuosien aikana. Lapin pk-yritysten yleinen suhdannenäkymä ja arvio henkilökunnan määrän kehityksestä on positiivisempi kuin koko maassa keskimäärin. Myös liikevaihto-, kannattavuus- ja innovaatioiden kehitysnäkymät ovat varovaisen positiivisia.

Kovia äkillisiä rakennemuutoksia kokeneet alueet Kemi ja Utsjoki ovat edenneet suunnitelmissaan hyvin ja tavoitteena heillä on monipuolistaa alueiden elinkeinorakennetta. Kemissä Veitsiluodon saari on ollut houkutteleva kohde ja uusia sijoittumisratkaisuja alueelle odotetaan.

Positiivinen työllisyyskehitys – osaavan työvoiman saatavuus haasteena

Lapin työllisyyskehityksen tilannekuva on monin tavoin koko maata myönteisempi. Työllisyys on kasvussa ja Lapin työllisyysaste on tänä vuonna kivunnut koko maata korkeammaksi.

Osaavan työvoiman saatavuuden ja väestökehityksen yhdeksi pullonkaulaksi on muodostunut kova asuntopula. Nykyaikaisia ja kohtuuhintaisista asuntoja ei ole maakunnassa saatavilla. Asuntopulan ratkaisemiseksi on haettava uusia innovatiivisia toimintamalleja.

Eläköityminen tulee työvoimatarveselvitysten mukaan olemaan merkittävää seuraavien vuosien aikana ja uudet isot hankkeet tarvitsevat osaajia. Suhdanteista huolimatta osaavan työvoiman saatavuudessa on haasteita.

Epävarmuuteen varaudutaan

Monet yritykset varautuvat epävarmoihin tulevaisuuden näkymiin, ja muutosneuvottelut ovat lisääntyneet Lapissakin viime vuoteen verrattuna. Yritysten mukaan talouden näkymät ja niiden ennustettavuus on hankalaa. Isoja irtisanomistilanteita ei Lapissa ole kuitenkaan ollut. Lomautuksista osa on toteutettu osa-aikaisesti ja työviikkoa lyhentäen.

Tavoitteena hiilineutraali Lappi vuonna 2035

Maailman kriisit ja jännitteet toimivat ajureina EU:n omavaraisuustarkastelussa ja teknologioiden kehityksessä kohti puhtaampaa energiaa.

Lappi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Lapille laaditaan energia- ja ilmastostrategia, joka sisältää sekä ilmastonmuutoksen hillinnän että siihen sopeutumisen. Myös TKI-toiminnan vahvistamiseksi Lapin toimijat ovat koonneet voimia yhteisen tahtotilan ja näkemyksen vahvistamiseksi. Ensimmäinen TKI-pyöreän pöydän istunto pidettiin tällä viikolla.

Mikä on Lapin alueelliset kehitysnäkymät -katsaus?

Lapin alueelliset kehitysnäkymät -katsaus on osa työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemaa Alueelliset kehitysnäkymät katsausta.

Alueelliset kehitysnäkymät -katsausta on laadittu vuodesta 2006 alkaen ja se on keskeinen osa lyhyen aikavälin alue-ennakointia. Katsaus laaditaan kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Kyseessä on laadullinen arvio, jossa keskeisessä roolissa ovat aluekehittäjien ja yritysten kehittämisen parissa toimivien henkilöiden näkemykset. Laadullista arviota tukevat tilastotiedot sekä alueelliset kyselyt ja barometrit.

Aiheeseen liittyviä linkkejä