Lapin alueelliset kehitysnäkymät

Lapin alueelliset kehitysnäkymät -katsaus on Lapin ELY-keskuksen yhdessä alueellisten asiantuntijaverkostojen kanssa muodostama näkemys Lapin ja Lapin seutukuntien nykytilasta ja lähiajan kehitysnäkymistä.

Lapin alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2021

Lapin elinkeinoelämä ja aluetalous voimakkaasti muuttuvassa tilanteessa

Koronaepidemia rajoitustoimet ovat runnelleet voimakkaasti palvelualojen liiketoimintaa jo vuoden ajan. Kevään 2020 rajoitustoimet ajoittuivat juuri vilkkaimpaan Lapin matkailun talvisesonkiin. Rajoitukset vaikuttivat myös rajaseudulla ns. rajattomalla alueella asuviin ihmisiin ja yrityksiin vaikeuttaen niiden arkea huomattavasti. Matkailun ja rajakaupan näkymät ovat edelleen sumuiset.

Matkailun ja sen oheistoimialojen osalta kriisistä toipumisen arvioidaan kestävän useamman vuoden. Näiden toimialojen liiketoiminnan elpymiseksi ja kehittämiseksi tarvitaan tehostettuja toimenpiteitä ja myös taloudellisia panostuksia.

Teollisuus on selviytynyt epidemiatilanteesta huomattavasti vähäisemmillä kolhuilla. Teollisuuden liikevaihdossa oli tapahtunut jo aiemmin laskevaa kehitystä. Teollisuuden synkin hetki koettiin, kun Stora Enso ilmoitti huhtikuussa käynnistävänsä tehtaan alas-ajon Kemin Veitsiluodossa. Mikäli korvaavia toimenpiteitä ei löydetä, niin työpaikkansa menettäviä tulee olemaan satoja. Yhtiön ilmoittama yt-neuvottelu koskee 670 henkilöä.

Rakennemuutoksen aikaa

Loppuvuotta ja kulunutta vuotta ovat leimanneet erilaiset rakennemuutokset. Lapin teollisuusjätit elävät murroskautta. Tornion Outokummun terästehtaan aloitti yhteistoimintamenettelyn viime vuoden loppupuolella. Siitä seurasi reilun kahdensadan työpaikan väheneminen ja tiukennuksia alihankkijoille. Positiivinen uutinen saatiin, kun Metsä Fibre ilmoitti käynnistävänsä uuden tehtaan rakentamisen Kemiin. Tehdashankkeella on huomattavia positiivisia vaikutuksia lähialueelle ja koko Suomelle. Hankkeeseen liittyen valtio investoi kaikkinensa lähivuosina noin 300 miljoonaa euroa Pohjois-Suomen raideinfraan.

Pääsiäisen alla tuli tietoon, että lohenkalastusta tullaan rajoittamaan tulevana kesänä Tenolla. Utsjoella käynnistettiin pikaisesti paikallisen äkillisen rakennemuutoksen toimenpiteiden valmistelut. Stora Enson tehtaan lakkauttaminen tulisi vaikuttamaan laajasti myös huolto- ja alihankintaverkostoon, mikä edellyttää yrittäjiltä liiketoimintojen uudistamista.

Monipaikkaisuus on Lapille mahdollisuus

Vaikka pandemialla on ollut huomattavat kielteiset vaikutukset ihmisten ja yritysten arkeen, se on myös vauhdittanut digitalisaatiokehitystä, auttanut yrityksiä ja työnhakijoita uudelle uralle sekä vahvistanut alueen muutoskyvykkyyttä. Kriisi on tuonut mukanaan uuden normaalin, johon kuuluu osaksi työn ja yrittäjyyden uudet mallit ja muodot, etätyö ja monipaikkaisuus.

Monipaikkaisuus ja osavuotinen useammalla paikkakunnalla asuminen haastaa myös rakenteita. Lapille etätyö ja uudenlaiset työjärjestelyt ovat suuri mahdollisuus tilanteessa, jossa kilpailu osaavasta työvoimasta kiristyy. Etätyö ja monipaikkaisuus ovat monelle työntekijälle ja yritykselle houkutteleva vaihtoehto, mutta edellyttää nykyistä toimivampia tietoliikenneyhteyksiä.

Hyvä työllisyyskehitys koki äkkikäänteen

Työllisyys kehittyi myönteisesti Lapissa useana vuonna peräkkäin. Maaliskuu 2020 toi äkkikäänteen kehitykseen, kun koronaviruksen rajoitustoimet iskivät työllisyyteen koko maata voimakkaammin. Kevättalven matkailukausi päättyi ennen aikojaan, yritykset joutuivat turvautumaan lomautuksiin ja työsuhteet päättyivät suunniteltua aiemmin. Työllisten määrä romahti keväällä 7 000 henkilöä alemmaksi kuin edellisenä vuonna. Rajuimmin henkilöstömäärän vuosimuutos painui huhtikuusta alkaen miinukselle palveluissa ja kaupassa. Kaupan henkilöstömäärä lähti elpymään kesäkuusta alkaen palveluja nopeammin.

Työvoiman kysyntää on silti edelleen huomattavassa määrin ja TE-toimistoon ilmoitettiin viime vuonnakin Lapissa yli 19 000 avointa työpaikkaa, kuitenkin viidennes vähemmän kuin edellisenä vuonna. Koronaviruksen rajoitustoimet ja niiden muutokset luovat edelleen huomattavia epävarmuustekijöitä työvoiman kysyntään. Matkailutyövoiman kysynnän elpyminen on riippuvainen kansainvälisen matkailun avautumisesta. Metsä Fibren tehdashankkeen valmistuttua tulee metsänhoitoon, puun korjuuseen ja kuljetukseen yli tuhat uutta työpaikkaa.

Mikä on Lapin alueelliset kehitysnäkymät -katsaus?

Lapin alueelliset kehitysnäkymät -katsaus on osa työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemaa Alueelliset kehitysnäkymät katsausta.

Alueelliset kehitysnäkymät -katsausta on laadittu vuodesta 2006 alkaen ja se on keskeinen osa lyhyen aikavälin alue-ennakointia. Katsaus laaditaan kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Kyseessä on laadullinen arvio, jossa keskeisessä roolissa ovat aluekehittäjien ja yritysten kehittämisen parissa toimivien henkilöiden näkemykset. Laadullista arviota tukevat tilastotiedot sekä alueelliset kyselyt ja barometrit mm. pk-yritysbarometri ja Ammattibarometri.

Aiheeseen liittyviä linkkejä