Lapin alueelliset kehitysnäkymät

Lapin alueelliset kehitysnäkymät -katsaus on Lapin ELY-keskuksen yhdessä alueellisten asiantuntijaverkostojen kanssa muodostama näkemys Lapin ja Lapin seutukuntien nykytilasta ja lähiajan kehitysnäkymistä.

Lapin alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2023

Epävarmuudesta huolimatta näkymät Lapissa varovaisen positiivisia

Teollisuuden ja matkailun näkymät ovat Lapissa lähitulevaisuudessa hyvät ja Lapissa on myös monipuolinen energiatuotantokapasiteetti. Tuulivoimarakentaminen jatkuu voimakkaana. Hyvien säätöominaisuuksiensa ansiosta vesivoimalla on tärkeä rooli sähköntuotannon ja kulutuksen tasapainottamisessa.

Globaali epävarmuus heijastuu myös Lapin elinkeinoelämään. Suomen kokonaisturvallisuuden ja huoltovarmuuden näkökulma sekä pohjoisen strategisen merkityksen kasvu tulee näkyä selvemmin valtakunnallisissa investointiohjelmissa.

Muutokset luovat myös uutta suuntaa

Rakennemuutokset ja erilaiset kriisit ja ovat vahvistaneet ELY-keskusten roolia ja kykyä reagoida ketterästi toimintaympäristön yllättäviin muutoksiin ja tarjoamaan varsin laajasti eri välineitä, jotka vastaavat asiakkaiden ja kohderyhmien tarpeita.

Lapin ELY-keskus on saanut rahoitusta ulkoministeriöltä Barentsin läntisen alueen liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien selvitysten toteuttamiseen. Hankekokonaisuudessa selvitetään vaihtoehtoisten energiamuotojen käyttöpotentiaalia, kapasiteettitarvetta ja saatavuutta sekä vaadittavaa infrastruktuuria. Tärkeimmät toimenpiteet kohdistuvat esiselvityksiin ja analyyseihin liittyen sähkölatauskapasiteettiin ja -tarpeeseen sekä infrastruktuuriin, vaihtoehtoisien käyttövoimien hyödyntämiseen, poikittaiseen sähköiseen lentoreitti- ja lentoasemaverkostoon.

Työvoiman saatavuus edelleen haasteena

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan laaja-alaisine vaikutuksineen toi viime vuonna uuden epävarmuustekijän työmarkkinoille. Vaikutukset työllisyyteen ja työttömyyteen ovat kuitenkin jääneet pelättyä vähäisemmiksi. Työvoiman kysyntä on jatkunut vilkkaana. Viime vuonna TE-palveluihin ilmoitettiin avoimia työpaikkoja ennätyksellinen määrä. Matkailijoiden määrän kasvu ja matkailukauden pidentyminen näkyy positiivisena kehityksenä työllisyydessä ja työttömyyden vähenemisenä.

Teollisuuden vihreä siirtymä ja Pohjoiskalotille suunnitellut ja toteutumassa olevat suurinvestoinnit tarvitsevat tuhansia uusia työntekijöitä ja yhteisiä toimenpiteitä kansainvälisessä osaajamarkkinoinnissa työvoiman saatavuuden varmistamiseksi pohjoisilla alueilla.

Työvoiman saatavuus nähdään kaikkien toimialojen ja toimijoiden yhteiseksi haasteeksi. Työvoiman saatavuus kytkeytyy vahvasti myös omavaraisuuteen ja huoltovarmuuteen.

Mikä on Lapin alueelliset kehitysnäkymät -katsaus?

Lapin alueelliset kehitysnäkymät -katsaus on osa työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemaa Alueelliset kehitysnäkymät katsausta.

Alueelliset kehitysnäkymät -katsausta on laadittu vuodesta 2006 alkaen ja se on keskeinen osa lyhyen aikavälin alue-ennakointia. Katsaus laaditaan kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Kyseessä on laadullinen arvio, jossa keskeisessä roolissa ovat aluekehittäjien ja yritysten kehittämisen parissa toimivien henkilöiden näkemykset. Laadullista arviota tukevat tilastotiedot sekä alueelliset kyselyt ja barometrit.

Aiheeseen liittyviä linkkejä