Pientuloisuus ja käytettävissä olevat tulot

Tältä sivulta löydät tietoa viime vuosien pienituloisuusasteesta ja käytettävissä olevista tuloista, sekä hieman pidemmän aikavälin kehityksestä Lapin maakunnan asukkaiden tulotasossa.

Pienituloisuus

Lapin maakunnassa on koko maahan verrattuna keskiarvoa enemmän pienituloisia ja poikkeuksellisen vähän suurituloisia. Suurimman osan tästä selittää elinkeinorakenne, joka painottuu alkutuotantoon, teollisuuteen ja matkailuun.

Esimerkiksi opiskelujen aikainen väliaikainen pienituloisuus kuulunee useiden ihmisten elämänvaiheisiin, mutta pitkäaikainen pienituloisuus, jolloin kokoaikainen työssäkäyntikään ei välttämättä riitä menojen kattamiseen, on niin yksilön kuin yhteisönkin kannalta kestämätöntä. Lapin pienituloisuusaste ja pitkittyneesti pienituloisten määrä vaihtelee reilustikin seutukuntien välillä.

 

 

Käytettävissä olevat tulot

Lapin asukkaiden mediaanitulot ovat nousseet hieman koko maata nopeammin, mutta käytettävissä olevien tulojen määrä nousee samaa tahtia koko maan kanssa. Lapin seutukuntien asukkaiden tulotaso pysyttelee kuitenkin alhaisena verrattuna koko maahan.

Kustannukset vaihtelevat Lapin maakunnassa rajusti. Toisaalta yleinen vuokrataso on kauttaaltaan matalampi kuin etelän kasvukeskuksissa, mutta turistialueilla hinnat saattavat olla muuta maakuntaa reilustikin kalliimmat. Pitkät välimatkat tuovat oman lisänsä elämiskustannuksiin ja käytettävissä olevien tulojen ostovoimaan. Vertailussa tuleekin ottaa huomioon myös yleinen kustannustaso, joka vaihtelee paljon niin maakuntien välillä kuin sisälläkin.

Alla olevasta kuviosta nähdään, että vertailussa muihin maakuntiin Lapin vuokrahinnat eivät ole poikkeuksellisen matalat, mutta asunto-osakkeiden sekä rakennettujen asuinkiinteistöjen myyntihinnat ovat maakuntien häntäpäässä. Tämä selittynee ainakin osittain Rovaniemen vaikutuksella, jossa maksetaan Helsinkiä lukuun ottamatta samoja vuokria muiden yliopistokaupunkien kanssa.

 

Aiheeseen liittyviä linkkejä