Muuttoliike

Muuttoliike -sivulta löydät tietoa Suomen sisäisestä muutosta maakunta- ja kuntatasolla, sekä Lappiin ulottuvasta maahanmuutosta ja pakolaisuudesta.

Kuntien ja maakuntien välinen muutto

Maahanmuutto

Nykyisillä syntyvyysluvuilla ja kuntien välisellä negatiivisella nettomuutolla Lapin väestörakenteen ja hoitosuhteen pysyminen kestävällä tasolla vaatii maahanmuuttoa. Maahanmuuttajien määrä Lapin maakunnassa onkin kasvanut pitkällä aikavälillä, ja nettomaahanmuutto on ollut positiivista 2000-luvun alun notkahdusta lunkuun ottamatta. Maahanmuuttajia houkutellaan Lappiin muun muassa innovatiivisten yritysten, houkuttelevien koulutusmahdollisuuksien ja toimivan infrastruktuurin avulla.

 

Yllä olevasta grafiikasta nähdään, että vaikka maahanmuutto näyttää vähentyneen 2010-luvun aikana, on muutos pitkällä aikavälillä positiivinen ja palannut takaisin 1990 -luvun alun huippulukuihin. Johtuen pienistä tulijamääristä voivat pienetkin vuosittaiset heilahdukset saada kehityksen näyttämään huolestuttavalta.

Asukaslukujen puitteissa ei liene ihme, että Rovaniemen ja Kemi-Tornion seutukuntien tulijamäärät määrittelevät pitkälti koko Lapin maahanmuuttoluvut ja niiden heilahdukset.

Osa maahanmuutosta on pakolaisuutta, jolloin tulija ei voi juurikaan itse vaikuttaa sijoittumiseensa. Onnistunut kotouttaminen sekä työllistymis- ja kouluttautumismahdollisuuksien tarjoaminen vaikuttaa suurelta osin siihen, miten oleskeluluvan saaneet pakolaiset saadaan jäämään Lappiin.

Uutisia ja artikkeleita aiheesta