Onnistuneen harjoittelun askeleet

Onnistunut harjoittelu edellyttää yhteistyötä työnantajan, harjoittelijan ja oppilaitoksen välillä. Alta löydät työnantajan stepit onnistuneen harjoittelun takaamiseksi.

Lähtökohdat

Harjoittelut ovat joustavia ja helppo räätälöidä, kunhan tavoitteiltaan ja mahdollisuuksiltaan sopivat harjoittelija ja työnantaja kohtaavat.

Kun tarjoat harjoittelupaikkaa

 • Tee ilmoitus rekrytointikanaville ohjeiden mukaan tai/ja ota yhteyttä oppilaitokseen
 • Varmista työpaikkasi resurssit esim. voitko maksaa palkkaa, tarvitsetko harjoittelijan korkeakoulusta vai ammatillisesta oppilaitoksesta…
 • Kirjaa tehtävänkuva ilmoitukseen tarkasti, jotta sopiva harjoittelija vastaa

Kun vastaanotat harjoittelupyynnön

 • Kysy harjoittelijalta, mitkä ovat hänen tavoitteensa jaksolle
 • Vertaa työpaikkasi tarjoamia mahdollisuuksia harjoittelijan tavoitteisiin, esim. onko työpaikalla tarvittava välineistö, asiakaskunta ja työtehtäviä, jotka vastaavat opiskelijan tavoitteita
 • Selvitä, millaisiin tukiin olet oikeutettu esim. yliopiston voucher, työnantajan koulutustuki oppisopimus-opiskelijan ohjauksesta…

Perehdytys

Panostamalla perehdytykseen edistät harjoittelun onnistumista ja varmistat, että kaikki tietävät mitä harjoittelulta odottaa.

Harjoittelijan perehdytys

 • Jollet itse ohjaa harjoittelijaa, valikoi sopiva työntekijä perehdyttäjäksi / työpaikkaohjaajaksi
 • Ammatillisen oppilaitoksen harjoittelut edellyttävät työpaikkaohjaajaa, korkeakouluissa perehdytyksestä ja sen laajuudesta sovitaan yhdessä harjoittelijan kanssa
 • Tutustu harjoittelijaan ja hänen odotuksiinsa
 • Perehdytä harjoittelija yrityksen käytäntöihin, työtehtäviin sekä työturvallisuuteen
 • Suunnittele ja aikatauluta harjoittelijan kanssa monipuolisia työtehtäviä, jotka vastaavat yhdessä asetettuja tavoitteita

 

Työpaikkaohjaajan perehdytys

Ohjaus

Harjoittelijat ovat ennen työpaikalle tuloa oppineet alan perusosaamisen. Harjoitteluiden tarkoituksena on soveltaa ja syventää tätä osaamista tosi toimissa. Tässä harjoittelija tarvitsee ohjausta kokeneelta työntekijältä. Ohjauksen tarve on yksilöllistä: Osa harjoittelijoista tarvitsee enemmän ohjausta, osa selviää vähemmällä.

 • Ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelijan, joka tulee työpaikalle oppimaan käytännön tehtäviä, tukena harjoittelussa työpaikkaohjaaja ja opettaja
 • Korkeakoulusta tulevien harjoittelijoiden, jotka tulevat soveltamaan oppimaansa työpaikalle, odotetaan toimivan pääsääntöisesti itsenäisesti
 • Harjoittelija tarvitsee selkeää ja johdonmukaista ohjausta työpaikan työtehtävien ja -käytäntöjen suhteen

Vinkkejä harjoittelijan ohjaukseen

 • Ole tavoitettavissa ja keskustele harjoittelijan kanssa
 • Pidä harjoittelija aktiivisena, kannusta häntä kehittämään itseään
 • Kommunikoi odotuksesi selkeästi, tutut asiat voivat olla uutta tietoa harjoittelijalle
 • ”Kertaus on opintojen äiti”, oppiminen vaatii toistoja
 • Opeta näyttämällä esimerkkiä
 • Muista, että voit olla harjoittelijan ensikosketus työelämään
Vuoden 2021 työpaikkaohjaaja Mikko Hokkasen vinkkejä  työpaikkaohjaajille

Palaute

 • Anna harjoittelijalle kannustavaa sekä rakentavaa palautetta hänen suoriutumisestaan
 • Anna palautetta koko harjoittelun ajan
 • Älä huomioi vain puutteita, muista mainita onnistumiset ja kehittyminen
 • Opetushallitus (OPH) kerää ammatillisen oppilaitoksen harjoittelijoita ohjanneilta työpaikkaohjaajilta ja työnantajilta palautetta, jota hyödynnetään harjoittelukäytänteiden ja työelämäyhteistyön kehittämiseen
Lapin yhteinen harjoittelupolku työelämään 2021-2022