Mistä harjoittelija?

Etsitkö työpaikallesi sopivaa harjoittelijaa? Lue, millaisia osaajia löydät Lapista ja jätä ilmoitus avoimesta harjoittelupaikasta!

Erilaisia osaajia

Harjoittelijat eivät koostu pelkästään uraansa aloittelevista nuorista, vaan joukossa on jatko-opiskelijoita, alanvaihtajia, osatutkinnon suorittajia, joilla voi olla pitkäkin ura takanaan. Harjoittelijoina toimii myös kansainvälisiä opiskelijoita, joilla saattaa olla jo pitkän linjan työkokemusta kotimaastaan ja tarvitsevat vain suomalaiset luvat alalla toimimiseen. 

Yksilöllisten erojen lisäksi eri oppilaitoksista valmistuu erilaisia osaajia erilaisiin tarpeisiin.

Ammatillinen oppilaitos

 • Harjoittelut ovat osa tutkintoa, tutkintojen sisältö valtakunnallisesti määritelty 
 • Harjoittelijan osaaminen sisältää kädentaitoja sekä työpaikoilla tapahtuvalle toiminnalle tarpeellista osaamista 
 • Oppilaitos ja ohjaaja ovat vahvasti mukana harjoittelijan ja työnantajan tukena harjoittelun eri vaiheissa
 • Työnantajan nimeää työntekijöiden joukosta harjoittelijalle työpaikkaohjaajan (työpaikkaohjaajan perehdytys oppilaitokselta)
 • Harjoittelujaksojen pituus on joustava ja voi vaihdella esim. 2 viikosta 2 vuoteen riippuen suoritettavasta tutkinnosta tai tutkinnon osasta
 • Harjoitteluihin on kahdenlaisia sopimuksia: Koulutussopimus ja oppisopimus
Koulutussopimus
 • Harjoittelija ei ole työsuhteessa
 • Palkaton
 • Työantaja ei saa korvausta koulutuksesta
 • Työaika sovittavissa työnantajan kanssa
Oppisopimus
 • Harjoittelija on työsuhteessa 
 • Palkallinen
 • Työnantajalle maksetaan korvausta ohjaukseen ja arviointiin käytetystä ajasta
 • Harjoittelijan minimi työaika 25h/vko 
Oppisopimus ja koulutussopimus työnantajalle

Ammattikorkeakoulu

 • Työharjoittelut ovat keskeinen osa tutkintoa, tutkintojen sisältö on alakohtaisesti määritelty 
 • Työharjoittelussa opitaan soveltamaan opintojen aikana hankittuja tietoja ja taitoja 
  • Opintojen alkuvaiheessa harjoittelijat suorittavat työharjoittelussa alan perustyötehtäviä
  • Osaamisen karttuessa harjoittelijat syventävät osaamistaan johtamistaitoja vaativissa tai kehittämiseen tähtäävissä työtehtävissä
 • Harjoittelija suoriutuu harjoittelusta itsenäisesti, yhteistyössä työnantajan kanssa
 • Korkeakouluopiskelijat ovat yleensä työsuhteessa työnantajaan

Yliopisto

 • Harjoittelut ovat osa tutkintoja, opiskeltavasta alasta riippuen harjoittelu on joko pakollinen tai vapaaehtoinen
 • Harjoittelijat soveltavat ja kehittävät oppilaitoksessa hankittua osaamista työpaikoilla
 • Harjoittelijoiden osaaminen keskittyy tutkimukseen, innovointiin ja kehittämiseen 
 • Yliopisto harjoittelut tarjoavat mahdollisuuden toteuttaa suunnitellun kehittämishankkeen, projektin tms. tekijää vailla olevan työtehtävän
 • Harjoittelija suoriutuu harjoittelusta itsenäisesti, yhteistyössä työnantajan kanssa
 • Korkeakouluopiskelijat ovat yleensä työsuhteessa työnantajaan

Lapin harjoittelijoiden rekrytointikanavat

Lapin oppilaitokset ovat helpottaneet työnantajien ja harjoittelijoiden kohtaamista työnantajille maksuttomilla rekrytointialustoilla, joiden kautta saat työnantajana suoran yhteyden tulevaisuuden osaajiin.

Ammatillinen oppilaitos

Tiitus, REDUn ja Lappian rekrytointisovellus

 • Tiitus on Lapin ammatillisten oppilaitosten (Redu ja Lappia) linkki työnantajien ja opiskelijoiden välille
 • Harjoittelupaikoista ilmoittamisen lisäksi voit vastaanottaa ja käsitellä hakemuksia sekä kommunikoida harjoittelijoiden kanssa rekrytoinnin ajan
 • Tekoäly avustaa sopivan työnantajan ja harjoittelijan kohtaamisessa
 • Voit myös selata opiskelijoiden työnhakuprofiileja ja tarjota paikkaa suoraan sopivalle opiskelijalle
 • Voit myös ilmoittaa projekteja ja tapahtumia
Linkit
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU

Tiitus oppilaitokset REDU

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

Tiitus oppilaitokset Lappia

*Luotua ensin maksuttoman työnantaja-tilisi toisen oppilaitoksen kautta, voit valita ilmoituksesi näkyväksi molempien oppilaitosten opiskelijoille

 

Ammattikorkeakoulu

Tuudo, Lapin Ammattikorkeakoulun rekrytointialusta

 • Tuudo on monipuolinen sovellus, joka on käytössä jokaisella Lapin AMK opiskelijalla
 • Lapin AMK on kustantanut sovellukseen Lapin työnantajille ilmaisen lisäosan, jolla voit ilmoittaa avoimista harjoittelupaikoista ja projekteista suoraan opiskelijoille

Yliopisto

Aarresaari, Lapin yliopiston rekrytointialusta

 • Aarresaari on Lapin yliopiston rekrytointialusta
 • Harjoittelupaikkojen lisäksi voit ilmoittaa työpaikkoja sekä aiheita toimeksiantoina toteutettaviin opinnäytetöihin eli graduihin.  
 • Linkki: Työnantajalle – Valojobs
Lapin yhteinen harjoittelupolku työelämään 2021-2022