Osaavan työvoiman saatavuuden toimepidesuunnitelma

Viime vuosina työvoiman kysyntä Lapissa on ollut ennätyksellisen vilkasta. Työvoiman kysynnässä näkyvät muun muassa suurhankkeet, mutta myös eläköityminen. Yli puolet lappilaisista yrityksistä on kokenut ongelmia työpaikan täyttämisessä ja työvoimapulaa kokevien ammattien määrä on myös ollut jatkuvassa kasvussa. Lapissa on myös työvoiman kohtaannon haasteita, jolloin työ ei löydä tekijäänsä joko osaamisen haasteiden tai pitkien välimatkojen vuoksi. Pidemmällä tähtäimellä myös väestöennuste näyttää työikäisen väestön määrän vähentyvän.

Lapissa tartuttiin toimeen loppuvuodesta 2021, kun Lapin Johdon strategiafoorumi antoi lähtölaukauksen lappilaisten toimijoiden yhteistyölle osaavan työvoiman saatavuuden haasteiden ratkaisemiseksi. Lapin ELY-keskus toteutti nykytilaselvityksen, jossa perehdyttiin voimassa oleviin strategioihin sekä toteutettuihin ja meneillään oleviin hankkeisiin työvoiman saatavuuden edistämisessä. Nykytilaselvityksen, useiden työpajojen sekä lausuntokierroksen pohjalta koottiin toimenpidesuunnitelma, jossa pureudutaan konkreettisesti työvoiman saatavuuden moninaisiin haasteisiin sekä tarvittaviin toimenpiteisiin, huomioiden myös edunvalvonnalliset toimet.

Osaavan työvoiman saatavuuden toimenpidesuunnitelmassa on kuvattu työvoiman saatavuuden nykytila sekä arvioitu uusien toimenpiteiden tarvetta. Suunnitelmassa on tunnistettu viisi tärkeää teemaa: kohtaanto, osaaminen, alueiden veto- ja pitovoima sekä infra, joiden mukaan toimenpiteet on koottu toimenpidekorteiksi. Toimenpidesuunnitelma on voimassa vuoteen 2030. Suunnitelman toteutusta seurataan sekä koordinaatioryhmässä, että johdon strategiafoorumissa ja suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa.

Osaavan työvoiman saatavuuden toimenpidesuunnitelman aineisto

Työvoiman saatavuuden nykytilaan ja toimenpidesuunnitelman tausta-aineistoon pääset tutustumaan näistä linkeistä:

Toimenpidesuunnitelma on esitetty teemakohtaisten toimenpidekorttien muodossa (oikealla), joiden tarkoituksena on koota suunnitellut toimenpiteet helposti hahmotettavaksi. Toimenpidekortteihin pääset tutustumaan myös näistä linkeistä: