Aineistoja ja selvityksiä

Osaavan työvoiman saatavuuden toimenpidesuunnitelman toteuttamisen tueksi, kootaan tälle sivulle aineistoa tehdyistä selvityksistä sekä muuta aiheeseen liittyvää materiaalia.

Keväällä 2024 valmistui hankekartoitus Lapissa käynnissä olevista hankkeista, jotka tukevat Osaavan työvoiman saatavuuden toimenpidesuunnitelman toteuttamista.

Syksyllä 2023 toteutettiin Työvoiman tarve Lapissa 2020-luvulla -selvitys, joka kertoo työpaikkamäärän kehityksestä ja eläkepoistumasta eri toimialoilla ja ammateissa.

 

Osaavan työvoiman saatavuuden hankekartoituksessa käytiin läpi lähes 90 eri hanketta, joita tarkasteltiin osaavan työvoiman saatavuuden viiden eri teeman, kohtaannon, osaamisen, vetovoiman, pitovoiman ja infran, näkökulmasta. Kartoitus tuo näkyväksi monipuolisen työn, jota Lapissa tehdään työvoiman saatavuuden edistämiseksi – mutta se myös nostaa esille kapeikkoja, joihin kehittämistoimenpiteitä voi jatkossa suunnata. Tutustu kartoituksen tuloksiin ja tausta-aineistoon:

 

Työvoiman tarve Lapissa 2020-luvulla -selvitykseen, jossa tulevaa kehitystä on arvioitu kahden skenaarion kautta, pääset tutustumaan tältä sivulta.