Vastaa Lapin osaamistarvekyselyyn

vaikuta Lapin ja koko Suomen osaamispalveluihin!

Tervetuloa vastaamaan alueelliseen osaamistarvekyselyyn! Kyselyllä kartoitetaan ammattialakohtaisia osaamistarpeiden muutoksia vuoteen 2030 mennessä huomioiden Lapin elinkeinorakenne ja erityispiirteet. Kyselyn vastauksia hyödynnetään Lapin alueellisten ja valtakunnallisten osaamispalveluiden tarjonnan kehittämiseen.

Toivomme vastauksia erityisesti seuraaviin, Lapille tärkeisiin ammattialoihin: 
o Kaivostoiminnan tuotantojohtajat ja asiantuntijat
o Kaivostyöntekijät
o Metsätyöntekijät
o Puunjalostuksen ja kemian prosessitekniikan asiantuntijat
o Rakennustyöntekijät
o Matkailun ja tapahtumapalvelujen asiantuntijat ja työntekijät
o Ravitsemisalan keittiötyöntekijät
o Lähi- ja perushoitajat
o Sosiaalityöntekijät

Voit valita asiantuntemuksesi mukaan vastattavat alat. Kyselyyn vastausaika on 7.2.2023 mennessä.

Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Toivomme laajaa osallistumista kyselyyn, jotta saamme lappilaiset erityispiirteet osaksi valtakunnallista ennakointia. Kysely löytyy linkistä https://link.webropol.com/s/aluekysely-osaamistarpeet-2023

Kyselyn vastauksia hyödynnetään Lapin alueellisten ja valtakunnallisten osaamispalveluiden tarjonnan kehittämiseen.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus ja Opetushallitus julkaisevat alueellisten kyselyjen tulokset keväällä 2023, jonka jälkeen ne löytyvät myös Lapin luotsin sivuilta.

Lapin ennakointiverkoston puolesta
Virpi Lilja, vs. yhteysjohtaja, Lapin liitto
Heino Vasara, strategiapäällikkö, Lapin Ely-keskus

 


Muita uutisia