Osaavan työvoiman saatavuuden työryhmät

Osaavan työvoiman saatavuuden toimenpidesuunnitelman toteuttamisessa ja toteutuksen seurannassa on mukana monta eri työryhmää. Työryhmissä on edustettuna monia lappilaisia aluekehitysorganisaatioita, oppilaitoksia ja elinkeinoelämän toimijoita. Ryhmien toiminnan tavoitteena on, että toimenpidesuunnitelmaa lähdetään viemään konkreettisin toimin eteenpäin ja sen toteutusta seurataan aktiivisesti.

Osaavan työvoiman saatavuuden kokonaisuutta ohjaa strategisella tasolla Johdon strategiafoorumi. Lapin ELY-keskuksen koordinoima lappilaisista oppilaitosten- ja elinkeinoelämän sekä Lapin liiton ja Lapin TE-palvelujen edustajista koostuva koordinaatioryhmä koordinoi suunnitelman toteutumisen kokonaisuutta operatiivisella tasolla.

Keväällä 2023 käynnistyi toteutuksen tueksi kolme työryhmää toimenpidekorttien mukaisiin teemoihin. Työryhmissä perehdytään tarkemmin kyseiseen teemaan ja käynnistetään tarvittavia toimenpiteitä. Työryhmiä ovat:

  • Kohtaanto (vetäjinä Lapin ELY-keskus ja Lapin TE-toimisto)
  • Osaaminen (vetäjänä Lapin kauppakamari)
  • Veto- ja pitovoima sekä infra (vetäjänä Lapin liitto)

Toimenpidesuunnitelman toteutumista ja osaavan työvoiman saatavuuden kehittymistä seurataan työryhmissä määritellyillä mittareilla.