Lapin matkailun koronatoipumisen tilannehuone

Matkailu on Lapissa tärkeä elinkeino, joka on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Keväällä käynnistyneen Covid-19 pandemian takia toimiala on suurien haasteiden edessä.Tälle sivustolle on koottu keskeisimpiä tietoja ja tunnuslukuja, jotka kuvaavat koronavaikutuksista Lapin matkailuun. Tavoitteena on koota yhteen tietoja, joita voidaan hyödyntää matkailun koronatoipumisessa. Sivulle kootaan tiedot Lapin maakunnallisella tasolla ja jatkossa myös matkailukeskusten ja – alueiden tasolla. Tavoitteena on tuottaa tietoja tulevasta talvikaudesta 2020-2021 ja lisäksi koota yhteen tietoja covid- pandemian vaikutuksista matkailuun Lapissa. Tiedot jäsennetään asiakkaan polun mukaisesti eli tietoja kerätään suunnitteluvaiheesta, varaus- ja ostovaiheesta, asiakkaiden matkailusta Lapissa sekä jatkossa myös matkailijoiden kokemusten jakamisesta.

Matkan suunnitteluvaiheessa seurataan Lapin ja Lapin kohteiden kiinnostavuutta hakukoneissa. Varaus- ja ostovaiheessa seurataan varausten määrää matkailupalveluihin. Asiakkaiden matkailusta Lapissa seurataan mm. matkojen määriä, yöpymisiä ja liikkumista Lapissa koskevien tilastojen kautta.

Sivun päivittämisestä vastaa EAKR- rahoitteinen Lapin matkailun koronatoipumisen tilannehuone- projekti, jota toteuttavat Lapin amk ja Lapin liitto. Tälle sivulle päivitetään viikoittain tietoja koronavaikutuksista ja ennakkotietoja talvikauden 2020-2021 varauksista.

Tuoreimmat tiedot palvelussa ovat: AirBnB- varaustilanne 21.9.2020, AirBnb myynnit ja lentomatkustajat 31.8.2020, rekisteröidyt majoitukset ja majoitusmyynnit 31.8..2020,   google trends tiedot vk 39 osalta. Tietoja päivitetään viikottain ja sivuston tietoja lisätään jatkuvasti.

 

Päivittäjän yhteystiedot


Lapin liitto

Kristian Sievers

puh: 040 8284095

kristian.sievers@lapinliitto.fi

Lapin amk

Pasi Satokangas

pasi.satokangas@lapinamk.fi

puh: 0407054976

Matkustuskiinnostus Lappiin

Matkustuskiinnostuksen seurantaan käytetään House of Laplandin toteuttamaa Google trends seuraantaa. Seurannan tarkastelussa hakuindeksit viikolle 39 saakka.

Matkustuskiinnostuksen seuranta viikolle 40, eli tarkastelussa hakuindeksit viikolle 39 saakka.

Kotimaassa lento-hauissa näkyy yhä nopeimmin kasvavina hakuina Finnairin perutut lennot, mutta nousussa olevien hakujen joukkoon on myös Ivalo-Helsinki lennot sekä lennot Espanjasta Suomeen. Hotelli-hauissa nousevien hakujen joukossa näkyvät Levi ja Ruka, mutta muutoin muun muassa Hanko, Imatra, Pori sekä Kalajoki ja Oulu ovat nousevien hakujen joukossa. Lappiin liittyen nousevia hakuja ovat koronaan liittyvät haut.

Kun katsoo kotimaan viiden vuoden hakumääriä, on Lappiin liittyvät haut kasvaneet pitkällä aikavälillä tasaisesti ja ovat siinä aikajänteessä yhä kasvussa. Hotellihauissa ollaan normaalia matalammissa hakumäärissä ja lentohaut ovat huomattavasti normaalivaihtelun alapuolella.

 

Lähialueilla haetaan lentoja Intiaan, sekä peruttuja lentoja ja lentohakusivustoja, kuten Kayak. Hotellihauissa Ruotsissa ja Norjassa näkyvät lähialueiden hotelleihin kohdistuvat haut. Venäjällä nousevissa hakutermeissä näkyy sekä Venäjän hotelleihin että Turkissa sijaitseviin resortteihin liittyviä hakuja. Hotellihaut ovat kasvusuunnassa kaikilla seurattavilla lähialueilla.

 

Suomeen liittyvät haut ovat nousussa lähialueilla. Nousevissa hauissa on yhä koronatilanne Suomessa ja Suomen pääministeri. Lappiin liittyvissä hauissa Venäjällä näkyy pieni nousu. Ruotsissa Lappia koskeviin nouseviin hakuihin ovat ilmestyneet Ecostore (putiikki Storumanissa) ja Dundret (hiihtokeskus). Norjassa ja Venäjällä Lappiin liittyviä kyselyitä ei ole ollut riittävästi, jotta hakutermejä voitaisiin eritellä.

 

Iso-Britanniassa hotelleihin ja lentoihin liittyen haetaan niiden avautumista ja palautumista. Saksassa ja Hollannissa etsitään lentoja Intiaan ja koronatilanteen vaikutusta hotelleihin. Ranskassa nousevissa hauissa mukana ovat myös lennot Lontooseen sekä lentojen tilannetta seuraava Flight Radar. Espanjassa etsitään lähialueen hotelleja. Lennoissa näkyvät peruttujen lentojen haut. Italiassa haetaan lähialueen hotelleja sekä erilaisia lentoja seuraavia sivustoja. Hotelli- ja lentohaut ovat Euroalueella laskussa.

 

Kaikilla alueilla haetaan koronatilannetta Suomessa ja hakuja tehdään Suomen pääministeriin liittyen. Myös Tom of Finland kiinnostaa. Lisäksi hakusanoissa näkyy Arctic Resort sekä Glass igloos. Iso-Britanniassa nouseviin hakuihin on tullut ”Helsinki to Lapland train”, mutta muutoin ”Lapland Day Trips” ja ”Lapland Trip 2020” ovat yhä suosituimpia hakuja. Lappiin liittyvät haut ovat Iso-Britanniassa hienoisessa nousussa. Hollannissa myös Voigt ja paras matkustusaika ovat yhä nousevissa hakutermeissä.

 

Yhdysvalloissa haetaan hotellien aukioloa ja lähialueiden hotelleja. Kuitenkin myös halpoja lentoja haetaan lisämääreellä ”right now”. Kiinassa etsitään lähialueen hotelleja ja halpoja lentoja. Japanissa haetaan lentokenttien läheisiä hotelleja ja nouseviin hakuihin on ilmestynyt kansainväliset lennot Japanista. Hakumäärissä ei merkittäviä muutoksia edelliseen.

 

Yhdysvalloissa haetaan Arctic Circle ja Lapland hotels, sekä Suomeen liittyen koronatilannetta ja Suomi-Ruotsi jääkiekkoa. Kiinassa hakumäärät ovat sen verran alhaiset ettei hakutermejä pystytä erittelemään. Japanissa Suomeen kohdistuvat haut ovat kääntyneet kasvuun. Hakutermeissä näkyy Tom of Finland.

script type="text/javascript" src="https://ssl.gstatic.com/trends_nrtr/2213_RC01/embed_loader.js">

Varauksien kautta näkymiä talvikauteen 2020-2021

Covid-19 pandemian vaikukset näkyvät valitettavasti kansainvälisen matkailun suurena pudotuksena. Kotimainen matkailu on osin paikannut menetyksiä ja lumettoman ajan matkailussa (touko-lokakuu) ollaan oltu jo ennen koronaa varsin riippuvaisia kotimaan markkinoista. Kotimaisten osuus kesän rekisteröityneistä yöpymisistä oli 70 % vuonna 2019.

AirBnB- varausten osalta viikon 14.-21.9.2020 aikana uusia varauksia on kertynyt Lappiin ruskasesongille ja viikoille 30-42. Viikosta 45 eteenpäin ei uusia varauksia ole tullut ja lisäksi nyt joulun huippusesongin on kehitys kääntynyt peruutuksiin.

Airdna Pace-aineisto kertoo Airbnb-varausten kehittymisestä viikoittaisten raporttien avulla. Tarkastelujakso kattaa seuraavat kuusi kuukautta. Kahden viimeisimmän viikon raporttien perusteella varausten määrä on yhä lisääntynyt, mutta viimeisimmän viikon aikana huomattavasti edellistä viikkoa vähemmän.

Viikolla 38 (viikolla 39 julkaistu raportti) seuraavien kuuden kuukauden jaksolle Lappiin kohdistuvien Airdna-varausten määrä oli yhteensä 1 070 varausta suurempi, kuin edellisellä viikolla. Tulos muodostuu uusien varausten ja peruttujen varausten erotuksesta. Lapin matkailukohteissa tilanne kehittyi eri tavoin. Esimerkiksi Rovaniemellä vähennystä oli 127 varausta, Kolarissa kasvua 256 varausta, Kittilässä kasvua 463 varausta ja Inarissa vähennystä 22 varausta. Viikkoa aiemmin, eli viikolla 37 Lappiin kohdistuvien Airdna-varausten määrä oli kasvanut yhteensä 4 082 varausta verrattuna tätä aiempaan viikkoon.

Edellisen vuoden vastaavan ajankohdan varaustilanteeseen nähden varauksia on Lapissa nyt vähemmän joulukuussa. Syksylle puolestaan varauksia kohdistuu nyt jopa edellisvuotta enemmän. On huomattava, että varaustilanne voi muuttua jatkossa nopeasti. Uusia varauksia voi luonnollisesti tulla ja jo tehtyjen peruminen on yleensä mahdollista melko lähellä majoituksen ajankohtaa.

Viikolta 52 on viikon aikana peruttu lähes 200 yötä ja varauksia ko.viikolle on vielä yli 4000 yötä AirBnb- asuntoihin. Viime vuonna tähän aikaa varauksia kertyi juuri tähän aikaan.

 

Majoitusmyynnin kehitys Lapissa 2020

Rekisteröidyn majoituksen myynti on vuonna 2020 (1-8) yli 23,8 miljoonaa euroa pienempi kuin vuonna 2019. Vuoden ensimmäiset kuukaudet oli myynti vielä lähes kaikissa kohteissa hyvässä kasvussa. Mutta erityisesti maaliskuussa loppunut kansainvälinen kysyntä ja menetetty pääsiäissesonki näkyy luvuissa.

AirBnB on Lapissa monissa kohteissa ollut kasvussa lähes koko vuoden ja mm. Kolarissa ja Inarissa tehtiin heinäkuussa myyntiennätyksiä AirBnB- majoituksessa.

Yöpymisten kehitys Lapissa

Lapin matkailu on varsin riippuvainen talvesta. Talven osuus vuosittaisista rekisteröityneistä yöpymisistä on lähes kaksi kolmasosaa ja majoitusmyynnistä jopa yli 70 %. Talvella (marras-huhtikuu) kansainvälisten matkailijoiden osuus on jo pitkään ollut suurempi kuin kotimaisten osuus ja etenkin viime vuosien aikana kasvanut merkittävästi. Rekisteröityjen yöpymisten määrässä heinäkuussa 2020 saavutettiin lähes sama määrä yöpymisiä kuin 2019.

Tällä hetkellä ennuste kohti talvikautta 2020-2021 heikkenee. Todennäköisesti kansainvälinen matkailu Lappiin supistuu 60-80% viime vuodesta. Edelleen hetkellä ennakkovaraustilanteet ovat vielä melko hyvät mutta syyskuussa on peruutuksia erityisesti matkanjärjestäjien puolelta ja myös AirBnb osalta jo tullut.

AirBnB varausten osalta varausten määrissä ollaan monin paikoin edellä viime vuotta. Erityisesti Kolarissa ja Kittilässä varauksia on enemmän syksyn kaikille kuukausille.

Yöpymiset alueittain

Matkailu on kärsinyt kaikilla Lapin alueilla.  Kansainvälisten matkailijoiden suhteelliset osuudet ovat olleet aiempina vuosina suurimmat Inarissa, Rovaniemellä, Muoniossa ja Saariselällä ja ne ovatkin menettäneet eniten rekisteröityjen majoittujien määrässä. Kuvio ylälaidasta voi nähdä rekisteröidyn majoituksen muutokset eri kuukausina.

Elokuussa rekisteröityjen yöpymisten määrä kasvoi vain Kolarissa. Koko Lapin alueella rekisteröidyt yöpymiset vähenivät elokuussa -22,9%.

Tällä sivustolla oleva materiaali on laadittu vain informatiivisessa tarkoituksessa, eikä siinä mainittuja seikkoja ole tarkoitettu toimintaohjeeksi. Sivustolla oleva aineisto esitetään sellaisena kuin se on ollut on ollut tietojen saantipäivänä ja olemme noudattaneet huolellisuutta ja tarkkuuta, mutta emme voi antaa mitään takuuta aineiston oikeellisuudesta, ajankohtaisuudesta tai täydellisyydestä. Mikäli huomaat korjattavia asioita, virheitä tai sinulla on ehdotuksia, pyydämme sinua olemaan yhteydessä projektin vastuuhenkilöihin Pasi Satokankaaseen tai Kristian Sieversin. Otamme mieluusti vastaan kommentteja palvelusta ja sen kehittämiseen liittyviä näkemyksiä.

Tietolähteitä: