Matkailu

Matkailu on Lapissa tärkeä ja kasvava elinkeino. Tälle sivustolle on koottu keskeisimpiä tunnuslukuja, jotka kuvaavat matkailun kehitystä Lapissa.

Vuositasolla yöpymisiä Lapissa rekisteröityi yhteensä lähes 3 miljoonaa (2018). Lapin kansainvälinen matkailu on ollut merkittävässä kasvussa viime vuosina, kansainvälisiä rekisteröityneitä yöpymisiä on vuositasolla jo enemmän kuin kotimaisia.  Suurin kasvu on tapahtunut talvikaudella. Myös kesämatkailun yöpymismäärien kehitys on hivenen positiivista, mutta kesän kasvu on jäänyt jälkeen talven vastaavasta. Lapin matkailu houkuttelee myös investointeja: Lapin matkailuinvestointien 2017-2018 arvioidaan olevan n. 200 miljoonaa euroa (Lapin liitto).

Yöpymisten kehitys Lapissa

Matkailu on Lapissa kasvanut erittäin voimakkaasti parin viimeisen vuoden aikana. Vuonna 2018 Lapin rekisteröidyt yöpymiset kohosivat 3 miljoonaan. Matkailu on kasvanut nimenomaan kansainvälisen kysynnän voimin, sillä kotimaan kysyntä on polkenut paikoillaan. Kansainvälisten yöpymisten osuus Lapissa on 52 %, mikä on selkeästi suurempi kuin koko maassa kesimäärin.

Kansainvälisten yöpymisten kehitys

Kansainvälinen matkailu lähti ennennäkemättömän voimakkaaseen kasvuun vuonna 2015. Viime vuosina merkittävää kasvua on kirjattu etenkin Aasian markkinoilta ja Kiina on ohittanut Norjan viideksi suurimpana markkina-alueena. Merkittävä Iso-Britannian markkina-alue on kehittynyt viime vuosina hyvin, mutta matkailu esim. Venäjältä ei ole kääntynyt kasvuun taantuman jälkeen. Lapin riippuvaisuus yhdestä tai kahdesta markkina-alueesta on vähentynyt ja uusia nousevia markkinoita ovat mm. Yhdysvallat, Australia ja Intia.

Matkailun kehitys eri sesonkeina

Lapin matkailu on varsin riippuvainen talvesta. Talven osuus vuosittaisista rekisteröityneistä yöpymisistä on lähes kaksi kolmasosaa ja majoitusmyynnistä jopa yli 70 %. Talvella (marras-huhtikuu) kansainvälisten matkailijoiden osuus on jo pitkään ollut suurempi kuin kotimaisten osuus ja etenkin viime vuosien aikana kasvanut merkittävästi. Lumettoman ajan matkailussa (touko-lokakuu) ollaan edelleen varsin riippuvaisia kotimaan markkinoista, kotimaisten osuus kesän rekisteröityneistä yöpymisistä oli 70 % vuonna 2018.

Yöpymiset alueittain

Matkailu on kasvanut kaikilla Lapin alueilla. Kasvuluvut ovat olleet suurimmat Pyhä-Luostolla, Rovaniemellä ja Sallassa ja heikoimmat Inarissa ja Muoniossa (2015–2018). Viimeisen vuoden (2017–2018) aikana suurinta prosentuaalista kasvua on ollut Sallassa, Enontekiöllä, Pyhä-Luostolla ja Inarissa ja vastaavasti heikointa Muoniossa, Kittilässä ja Kolarissa. Kansainvälisten matkailijoiden suhteelliset osuudet ovat suurimmat Inarissa, Rovaniemellä, Muoniossa ja Saariselällä.

Tietolähteitä: