Korona Exit -tiekartta tarjoaa tehokkaita keinoja koronakriisistä toipumiseen

Lapin liiton koordinoimassa Korona Exit -hankkeessa päivitettiin Lapin tulevaisuudenkuvat koronan jälkeiseen maailmaan ja rakennettiin tiekartta koronakriisistä toipumiseen. Kesän ja syksyn 2020 aikana koottu aineisto antaa lappilaisille toimijoille strategisia ja tehokkaita keinoja toiminnan kehittämiseen. EU-hankerahoituksella toteutettuun työhön ja aineiston laadintaan osallistui miltei 200 lappilaista eri sidosryhmien edustajaa koko maakunnasta.

”Viime keväänä, koronan muutettua toimintaympäristöä voimakkaasti, suunnittelimme nopeasti toteutettavan ja vaikuttavan hankkeen kuunnellen maakunnan toimijoita. Hankkeen avulla on pyritty aluekehittämisen näkökulmasta varmistamaan maakunnan myönteinen kehitys ja alueen kilpailukyky pitkällä aikajänteellä sekä tukemaan maakunnan ja sen toimijoiden uudistumista”, kertoo Lapin liiton vt. yhteysjohtaja Mervi Nikander.

 

Tietolaatikko: Korona Exit -hankekokonaisuus

Lapin liiton koordinoimassa Korona Exit -hankekokonaisuudessa toteutettiin Lapin tulevaisuuskuvat 2040 -luvulla skenaarioprosessi ja maakunnallinen Korona Exit -tiekarttatyö. Skenaariotyön tavoitteena oli päivittää aiemmin luodut kuvat Lapin tulevaisuudesta vastaamaan muuttunutta koronan jälkeistä aikaa. Samalla tarkasteltiin muutosten vaikutuksia pitkällä aikavälillä.

Korona Exit -tiekartan tarkoituksena oli puolestaan auttaa Lapin toimijoita hahmottamaan tietä ulos koronakriisistä sekä tunnistaa ja määritellä tähän tarvittavia toimenpiteitä vuosille 2021–2023.

Korona Exit-hankkeen toimenpiteitä olivat: aineistonkeruu, koronatilannekuvan päivitys, sähköiset kyselyt, fasilitoidut työpajat, verkkotapaamiset ja sidosryhmäkeskustelut sekä yhteiskehittäminen asiantuntija- ja projektiryhmätyöskentelyn avulla ja viestintä.

Toimenpiteitä vietiin eteenpäin skenaario- ja strategiatyöhön erikoistuneen konsulttitoimiston, Capful Oy:n ohjauksessa.

Toimenpiteiden avulla kehitettiin Lapin toimijoiden välistä yhteistoimintaa, muutosvalmiutta ja reagointikykyä. Lisäksi tunnistettiin ja määriteltiin maakunnan kehityksen painopisteet ja strategisia ja tehokkaita keinoja, joilla vastataan yritysten kehittymisen ja toipumisen tarpeeseen. Tuloksena on kaksi dokumenttia: Lapin Tulevaisuuskuvat 2040 -luvulla ja Lapin Korona Exit tiekartta.

Hankkeen toimenpiteisiin osallistui laaja joukko eri sidosryhmien edustajia aina kehittämisorganisaatiosta yrityksiin ja oppilaitoksista julkisen puolen toimijoihin. Laajapohjaisella osallistamisella sitoutettiin eri tahot luomaan itse aktiivisesti maakunnan yhteistä tulevaisuutta sekä haluttiin haastaa vallitsevia oletuksia.

Hanke saatiin päätökseen vuoden 2020 loppuun mennessä, viestintä valmiista tuotoksista jatkuu tammikuussa 2021. Hanketta rahoitti Lapin liitto Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

Tutustu hankkeen raportteihin:

Lapin Tulevaisuuskuvat 2040 –luvulla

Lapin Korona Exit tiekartta.

 

Lisätietoa

Mervi Nikander vt. yhteysjohtaja, Lapin liitto, p. 050 444 56 06

Satu Pekkala, projektikoordinaattori, Lapin liitto, p. 040 681 20 06

Kimmo Kivinen Senior Partner, Capful Oy p. 050 540 94 46


Muita uutisia