Ennakointia kehitetään vastaamaan työelämän ja osaamisen muutoksiin

Työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeiden suunnitteluun käytettävästä ennakointitiedosta halutaan vaikuttavampaa, yhtenäisempää ja helpommin hyödynnettävää.

Vaikuttavaan ennakointiin: Valtakunnallisen työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointijärjestelmän kehittäminen, ehdotus uudistettavasta ennakointimallista luovutettiin opetusministeri Li Anderssonille ja työministeri Tuula Haataiselle keskiviikkona 10.6.2020. Ennakoinnin kehittäminen on osa hallituksen työllisyystoimia.

ks. tarkemmin Opetus- ja kultuuriministeriön ja Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 10.6.2020

 


Muita uutisia