Lapin toimintaympäristön muutoksissa tarvitaan yhä enemmän kykyä ja kiinnostusta pysähtyä tiedon äärelle sekä ymmärrystä hahmottaa oma rooli tiedon valtaväylillä. Ketterä toiminta tietoa hyödyntäen mahdollistaa toimijoiden reagoinnin muutostilanteisiin nyt ja tulevaisuudessa. Kutsumme sinut mukaan kehittämään tiedolla johtamisen taitoja sekä vahvistamaan kykyäsi hyödyntää tietoa kehittämistoiminnassa ja päätöksenteossa.

Koordinoiden rakennemuutokseen ja kohtaantoon -hanke toteuttaa yhdessä Finnish Consulting Groupin kanssa tiedolla johtamisen perehdytyskokonaisuuden Lapin alueen keskeisille aluekehitystoimijoille ja muille tiedolla johtamisen taitojen ja kulttuurin kehittämisestä kiinnostuneille. Perehdytyksen avulla pyritään vahvistamaan osallistujien kykyä johtaa tiedolla ja hyödyntää tietoa päätöksenteossa ja kehittämistoiminnassa. ”Palvelun avulla osallistujat saavat käytännön työkaluja tiedolla johtamiseen ja heidän kykynsä tiedon tulkintaan vahvistuu” toteaa projektipäällikkö Satu Pekkala. ”Tavoitteena on myös auttaa osallistujia luomaan yhteinen ymmärrys tiedolla johtamisen keskeisistä elementeistä rakennemuutostilanteissa” jatkaa Pekkala.

Perehdytyskokonaisuus muodostuu aloitus- ja päätöswebinaareista sekä neljästä teemapohjaisesta työpajasta. Teemallisissa työpajoissa perehdytään erilaisten tietovarantojen hyödyntämiseen ja tietojohtamiseen ennakoinnin ja isojen muutostrendien näkökulmasta. Webinaarit ovat kaikille avoimia ja ne tallennetaan.

Koordinoiden rakennemuutokseen ja kohtaantoon -hanke on ESR-rahoitteinen (100 %) ja sen toiminta-aika on 1.8.2021-31.8.2023.

Lisätietoja:

https://www.ely-keskus.fi/lappi-tiedolla-johtaminen

Lapin ELY-keskus, Projektipäällikkö, Satu Pekkala, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p.0295 037 125

Finnish Consulting Group, Erityisasiantuntija, Minnamaria Korhonen, etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi, p. 050 513 4641


Muita uutisia