Harjoittelijana Lapin liitolla - Minnan tarina

Green Deal –hankkeen korkeakouluharjoittelijana Lapin liitossa

 

Työskentelin harjoittelijana Lapin liitossa kesällä 2020 kolmen kuukauden ajan Green Deal-hankkeen parissa. Olen gradua vaille valmis hallintotieteiden maisteri Lapin yliopistosta ja pääaineenani opiskelen johtamisen psykologiaa. Päädyin Lapin liittoon monien sattumien kautta. Korona-tilanteen vuoksi kansainvälistä harjoitteluani Kööpenhaminassa jouduttiin lykkäämään ja satuin samoihin aikoihin saamaan Lapin yliopistolta sähköpostia, jossa ilmoitettiin Lapin liitolla avoinna olevista kahdesta harjoittelupaikasta. En jäänyt pohdiskelemaan asiaa sen enempää, vaan laitoin välittömästi sähköpostia Lapin liiton yhteysjohtajalle ja etähaastattelussa istuinkin jo seuraavana päivänä. Harjoittelu alkoikin jo viikon kuluttua valinnasta ja nyt tätä kirjoittaessa tuosta hetkestä on kulunut jo kolme kuukautta. Valintaani edesauttoi yliopistolta saamani harjoitteluapuraha, joka oli vaatimus harjoittelijaksi valituksi tulemiselle.

Minulla on taustalla jo yksi viiden kuukauden mittainen harjoittelu Kriisinhallintakeskukselta kansainvälisen pelastustoimen puolelta, jossa työskentelin myös EU-hankkeiden parissa, mutta työtehtäväni olivat suurimmaksi osin käytännön työtehtäviä liittyen harjoitusten ja koulutusten järjestämiseen. Olen työskennellyt myös jo opintojani vastaavissa tehtävissä Jyväskylän kaupungin työllisyyspalveluissa, joissa pyrin tukemaan työtä etsivien työllistymistä. Minulla on runsaasti kokemusta myös erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä työskentelystä. Uskon, että näistä kaikista aiemmista työkokemuksista on ollut hyötyä Lapin liitolla harjoittelijana työskennellessä.

Harjoitteluni osui hyvin haastavaan ajankohtaan, koska korona-tilanteen vuoksi organisaatiossa oli etätyömääräys ja lomasesonki oli juuri meneillään. Harjoitteluni tapahtui siis 100% etätyöskentelynä Jyväskylästä käsin ja ohjausta harjoitteluun sain monilta eri tahoilta kesälomien vaihdellessa. Harmikseni en näin ollen kuitenkaan päässyt tutustumaan muihin työntekijöihin niin hyvin, kuin olisin halunnut ja tauotkin tuntuivat välillä hieman yksinäisiltä, kun niitä ei voinut viettää yhdessä työkavereiden kanssa kahvihuoneessa. Tämän kokemuksen myötä kuitenkin opin, että itselleni sopivin vaihtoehto ei välttämättä ole 100% etätyöskentely, vaan kaipaan muiden ihmisten ja työkavereiden seuraa. Yritin itse ottaa yhteyttä mahdollisimman laajasti Lapin liitolla työskenteleviin ja sainkin apua ja tukea työhöni hyvin monilta eri tahoilta ja eri hankkeista. Green Deal -hanke, jonka parissa työskentelin on myös luonteeltaan sen kaltainen, että lähes kaikki Lapin liiton hankkeet ja Lapin liiton alaiset toimijat liittyvät siihen tavalla tai toisella.

Käytännön työtehtäviini kuului pääasiassa tiedonkeruuta Green Deal -hankkeeseen liittyen. Pääsin tutustumaan myös kilpailutusasiakirjojen muokkaamiseen sekä itse julkisten pienhankintojen kilpailutus-prosessiin, joka ei ollut minulle entuudestaan tuttu.

Ajatellessani opintojani Lapin yliopistossa uskon, että tähän harjoitteluun on ollut eniten hyötyä kieliopinnoista. Olen Green Deal-hankkeen tiedonkeruun aikana lukenut niin englannin kuin ruotsin kielisiäkin aineistoja ja erityisesti ruotsin kielisten aineistojen kohdalla on virkamiesruotsin sanastosta ollut hyötyä. Olen opintojeni aikana ollut vaihto-opiskelijana niin Norjassa kuin Tanskassakin ja uskon, että myös tämä on osaltaan parantanut ruotsin kielen taitojani ja sujuvuutta.

Suurin kehityskohteeni tässä harjoittelussa on ollut PowerPoint-esitysten valmistelu kerätyn aineiston pohjalta. Yliopisto-opinnoissani olen lähinnä kirjoittanut pitkiä pohdiskelevia esseitä ja kirjoittanut tenttejä. Opinnoissani ei juurikaan ole harjoiteltu esiintymistä tai tiedon rajaamista esitettävään muotoon, vaan painopiste on ollut tiedon tarkastelemisessa eri näkökulmista mahdollisimman laajasti.

Parhaita hetkiä harjoittelussani ovat olleet ne, jolloin olen päässyt osallistumaan Teamsin välityksellä erilaisiin palavereihin tai perehdytyksiin. Tämä kertoo varmasti omalta osaltaan harjoitteluni itsenäisyydestä ja yksinäisyyden kokemuksistakin tämän kolmen kuukauden harjoittelun aikana. Ikävintä harjoittelussani on ollut nimittäin työyhteisöön kuulumisen kokemuksen jääminen heikonlaiseksi. Olen työskennellyt maantieteellisestikin hyvin etäällä muista Lapin liiton työntekijöistä.

Näin harjoittelun loppupuolella voin omasta kokemuksestani todeta Lapin liitolla hankkeessa työskentelyn sopivan opiskelijoille, joilla on jo jonkin verran kokemusta työelämästä, ja jotka pystyvät työskentelemään melko itsenäisesti. Esimerkiksi Green Deal-hankkeessa työskentely vaatii myös hyvää kielitaitoa ja kykyä omaksua ja organisoida laajaa tietomäärää lyhyessäkin ajassa. Vaikka harjoitteluni Lapin liitolla tuntuikin ajoittain haastavalta, niin nyt jälkeenpäin voin todeta oppineeni sekä hanketyöskentelystä että itsestäni hyvin paljon tämän harjoittelun aikana.

 

Minna

Korkeakouluharjoittelija

Lapin Green Deal -hanke