Harjoittelijasta uutta virtaa työpaikalle

Vinkkejä työyhteisölle harjoittelijan rekrytointiin ja ohjaukseen "Harjoittelut on hyvä rekry" -sivustolta

Kesällä moni opiskelija tarttuu mahdollisuuteen suorittaa työelämässä oppimisen jaksoja eli työharjoitteluita. Harjoittelut tarjoavat työnantajille mahdollisuuden vaikuttaa jo varhaisessa vaiheessa tulevien työntekijöiden taitoihin. Parhaassa tapauksessa työnantaja löytää harjoittelijasta vakituisen työntekijän.

Tulevan työvoiman saatavuuden turvaaminen on koko Lapin työelämän elinvoimaisuuden kannalta tärkeä tavoite. Opiskelijoiden työharjoittelun ja työelämässä oppimisen (TEO) -jaksoilla on tässä tärkeä rooli.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kautta työnantajat voivat ennakoivasti vaikuttaa tulevan työvoiman osaamiseen, jolloin pystytään tehokkaasti vastamaan aluekohtaisiin osaamistarpeisin sekä sitouttamaan tulevat osaajat jo varhaisessa vaiheessa alueen työelämään.

Harjoittelut on hyvä rekry -sivusto tarjoaa työnantajalle ja työyhteisölle eväät sujuvaan harjoittelukokemukseen. Viiden kohdan harjoittelupolulta työnantaja löytää tarvitsemansa tiedon ja välineet onnistuneeseen opiskelijayhteistyöhön:

Harjoittelut on hyvä rekry

Lisätietoja:

Karoliina Rankinen
Projektipäällikkö, REDU
karoliina.rankinen@redu.fi
puh. 040 614 6978

Lapin yhteinen harjoittelupolku työelämään -hanke, ESR, 1.1.2021 – 31.3.3023

Lapin yhteinen harjoittelupolku työelämään 2021-2022


Muita uutisia