Katsaus tulevaisuuden osaajaprofiileihin

Osaajaprofiilit – Katsaus tulevaisuuden osaajaprofiileihin -yhteenvedossa on nostettu esiin, millaista osaamista lappilaisessa elinkeinoelämässä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa.

Lapin koulutuskeskus REDU ja Lapin yliopisto selvittivät Monimuotoiset työmarkkinat ja verkostot työllistämisen mahdollistajana -hankkeessa (1.8.2017- 31.3.2020), mitä osaamista lappilaisessa elinkeinoelämässä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Kartoittamisessa keskityttiin aloihin ja/tai ammatteihin, joilla vallitsee työvoimapula.

Hankkeessa valmistui Osaajaprofiilit – Katsaus tulevaisuuden osaajaprofiileihin -yhteenveto, jossa esitellyt tulevaisuuden osaajaprofiilit valikoituivat mukaan tarjolla olevan C&Q -osaamiskartoitus-datan ja työelämän tarpeiden perusteella. Tulevaisuuden osaajaprofiileita luotiin 10, joista kaksi syntyi osaajaprofiilityön myötä. Ne ovat tulevaisuuden uusia ammatteja tai tehtävänkuvia.

C&Q -analyysien tulosten mukaan alan ammatillinen perusosaaminen katsottiin perustaksi, jonka lisäksi osaamisen kehittämisen tulisi kohdistua seuraaville alueille: digitaidot, itsensä johtaminen ja kielitaito sekä asiakaspalveluosaaminen


Muita uutisia