Kuntien tiedolla johtamisen käsikirja

Mukana 10 kohdan toimenpidelistaus - konkreettisia työkaluja kuntien työn tueksi

Tiedolla johtamisen käsikirja on tarkoitettu vahvistamaan kuntien tiedolla johtamisen valmiuksia. Käsikirja pitää sisällään neljä pääteemaa: skenaariotyö, talouden ennustaminen ja talouden johtaminen, henkilöstöjohtaminen sekä ennakointi. Käsikirja on muodostunut 13 kunnan ja maakunnan liiton yhteisen Etäisyyttä exceliin yhteistyöllä! -hankkeen toimenpiteenä vuonna 2021. Käsikirja keskittyy hankkeen aikana käsiteltyihin teemoihin ja näistä nousseisiin havaintoihin. Käsikirjan muodostamiseen on hyödynnetty hankkeessa käytössä ollutta FCG:n ja Kuntaliiton tuottamaa materiaalia.


Muita uutisia