Lapin Green Deal tiekartta on valmistunut

Kohti vihreää kasvua- Lapin Green Deal tiekartta

Maakunnallisen Green Deal tiekarttatyön tavoitteena on ollut luoda eri toimialoja ja sektoreita yhdistävä Lapin vihreän kehityksen tiekartta. Tavoitteena on ollut tunnistaa ja asettaa Lapille yhteiset tavoitteet sekä kannustaa eri sektoreita ja toimialoja yhteisiä tavoitteita tukeviin vihreän kehityksen toimenpiteisiin. Moniulotteinen tiekarttatyö luo pohjaa tulevalle kehitystyölle Lapissa ja toimii tausta-aineistona Lappi-sopimustyölle.

Osana Kohti vihreää Kasvua – Lapin Green Deal tiekartan laatiminen hanketta on valmistunut maakunnallinen Green Deal tiekartta. KORKIA Consulting Oy:n kanssa yhteistyössä tehdyn työn tavoitteena on ollut luoda eri toimialoja ja sektoreita yhdistävä Lapin vihreän kehityksen tiekartta. Tavoitteena on ollut tunnistaa ja asettaa Lapille yhteiset tavoitteet sekä kannustaa eri sektoreita ja toimialoja yhteisiä tavoitteita tukeviin vihreän kehityksen toimenpiteisiin. Lisäksi tiekarttatyön avulla on haluttu tukea alueen koronasta selviytymistä ja elinvoimaisuuden kehittymistä. 

Prosessin aikana järjestettiin avoin EU Green Deal webinaari, työskenneltiin työpajoissa ja Lapin liiton sekä Ely -keskuksen asiantuntijoista kostuvassa projektiryhmässä. Tiekarttaprosessiin osallistui runsaasti sidosryhmien edustajia kunnista, alueorganisaatioista, yhdistyksistä, virastoista ja tki –organisaatioista. 

Laajapohjainen tiekarttatyö on toiminut lähtölaukauksena muutokselle kohti vihreää siirtymää. Asetettujen kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kuitenkin jatkuvaa sitoutumista, yhteistyön koordinointia ja poliittisia päätöksiä. Laadittu tiekartta ei itsessään ole strateginen dokumentti, vaan se toimii tausta-aineistona uuden Lappi-sopimuksen laadinnassa ja muissa tulevissa sopimuksissa. 

Kohti vihreää kasvua – Lapin Green Deal tiekartan laatiminen –hankkeen toiminta-aika jatkuu kesäkuuhun 2021. Hanketta rahoittaa maakunnan kehittämisrahasto. 

 

Tutustu:

Lapin Green Deal -tiekartta

 

Lisätietoja:  

Green Deal -tiekartan jatkoaskeleet:  

Maakuntajohtaja Mika Riipi, mika.riipi@lapinliitto.fi 044 767 42 00 

 

Lappi-sopimus: 

Vt. strategiapäällikkö Satu Luiro, satu.luiro@lapinliitto.fi 0400 124 029 

 


Muita uutisia