Lapin maahanmuuttostrategia 2030+ julkaistu

Lapin maahanmuuttostrategia vuoteen 2030+ on julkaistu. Strategian visiona on, että Lappi on koti kaikille. Vision mukaisesti kaikilla on hyvä elää, työskennellä, opiskella sekä mahdollisuus rakentaa omannäköinen elämä Lapissa.   

Maakunnallisessa yhteistyössä laadittu strategia tavoittelee, että Lappiin on helppo tulla ja juurtua. Strategia kiinnittää huomion muun muassa arjen palveluiden sujuvuuteen, työelämän monimuotoisuuteen sekä syrjimättömyyteen.

Strategiatyötä on koordinoinut Lapin ELY-keskus ja sen Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Koordinoiden rakennemuutokseen ja kohtaantoon -hanke. Strategian toteutti tilaajan ohjaamana Owal Group Oy yhdessä kumppaneidensa MDI Oy:n ja Norr Design Oy:n kanssa. Toteutuksen yhteistyöhön on osallistunut laaja määrä lappilaisia toimijoita sekä Lapissa asuvia maahanmuuttajia.  

Strategian laadinnassa on hyödynnetty monipuolista ja laajaa tietoaineistoa. Vuonna 2021 laadittu selvitys työ- ja koulutusperäisestä maahanmuutosta Lapissa sekä kattava tilastollinen analyysi keväällä 2022 toimivat hyvänä toimintaympäristön karttana uusille tavoitteille. Lisäksi strategiaa varten on koottu kyselyaineisto maahanmuuton parissa toimivilta asiantuntijoilta, järjestetty neljä työpajaa ja tehty kattavasti haastatteluita, muun muassa kuntatoimijoille.

Mittavan aineiston avulla on tunnistettu tärkeimpiä kehityskulkuja vuoteen 2030 ja ylikin, tarjoten tietoa sekä haasteista että mahdollisuuksista maahanmuuton näkökulmasta Lapissa. Pitkän aikavälin strategia tarjoaakin lappilaisille toimijoille kehittämisehdotuksia, jotka osaltaan vastaavat ajankohtaisiin ja tuleviin haasteisiin Lapissa. 

Strategian toimeenpano edellyttää eri viranomaisten, järjestöjen ja elinkeinoelämän yhteistyötä. Lisäksi jokaisen lappilaisen on mahdollista vaikuttaa Lapin pitovoimaan ja vieraanvaraisuuteen naapureina, työkavereina, ystävinä ja arjen kanssakulkijoina.  

Tutustu Lapin maahanmuuttostrategiaan täältä.

Katso tallenne strategian julkistustilaisuudesta.

Koordinoiden rakennemuutokseen ja kohtaantoon -hanke on 100 % Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama ja hankkeen toiminta-aika on 1.8.2021 – 31.12.2023.

Lisätiedot:

Projektipäällikkö, Satu Pekkala, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. 0295 037 125

Hankkeen nettisivut

 


Muita uutisia