Lapin suhdannekehitys jatkui positiivisena myös vuonna 2018.

Lapin liikevaihdon kehitystrendi säilyi vuonna 2018 positiivisena koko maan kehitystä noudatellen, joskin edellisvuotta maltillisempana. Toimialoista kehitys oli paras rakentamisessa sekä matkailupalveluissa. Kasvu oli vahvaa myös majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, kuljetuksessa ja varastoinnissa sekä liike-elämää palvelevassa toiminnassa. Henkilöstömäärän (ml. julkinen sektori) kehitystrendi on ollut liikevaihtoa maltillisempi.

Tuoreimman toukokuussa 2019 julkaistun Lapin Suhdannekatsauksen, kuviokoosteen ja infograafit sekä esittelyvideon löydät Lapin luotsi -sivustolta 


Muita uutisia