Lapin veto- ja pitovoima-tiekartta

Lapin veto- ja pitovoima-tiekartan tavoitteena on ohjata Lapin toimintaa osaajien ja työvoiman houkuttelemiseksi alueelle tulevaisuudessa. Tiekartta on muodostettu tunnistettujen veto- ja pitovoimaongelmien ja ratkaisujen ympärille. Tiekartassa määritellään Lapin veto- ja pitovoimatyön kehittämiseksi tulevaisuudessa tarvittavat yhteiset askeleet, alueen toimijoiden roolit ja vastuut sekä valitaan tärkeimmät toimet. Tiekartta on Lappi-sopimuksen alainen toimenpidesuunnitelma. Tiekartassa on käytetty materiaalina osallisuustilaisuuksissa kerättyä materiaalia, tiekarttatyötä tukevia selvityksiä ja raportteja sekä kerätty lisämateriaalia tarvittavilta osin (kuten muiden maakuntien benchmarkkaus, Lapin yrittäjien työpaja ja johdon strategiafoorumin jäsenten haastattelut). Tiekartta jakaantuu seitsemään erilaiseen teemaan.

Lappi-sopimus:

Vt. strategiapäällikkö Satu Luiro, satu.luiro@lapinliitto.fi 0400 124 029

Yhteysjohtaja

Heli Knutars, heli.knutars@lapinliitto.fi +358406551631


Muita uutisia