Näkökulma: Koronakevät Lapissa tiivisti yhteistyötä

Lapin Korona Exitin perusta koronakevään yhteistyössä

Lapin liitto, Lapin kuntajohtajaverkosto, Lapin ELY-keskuksen ylijohtaja, Lapin TE-toimiston johtaja, Lapin AVI:n johto, sairaanhoitopiirien johto ja Lapin Yrittäjien toimitusjohtaja kokoontuivat säännöllisesti koronakeväänä. Tämän yhteistyön pohjalta Lapin liitto haluaa Lapin ponnistavan kohti Korona Exitiä.

Poikkeusolojen aikana tämä kuntien johdon verkosto kokoontui yli kymmenen kertaa. Verkoston toiminta tuki toimivaltaisen viranomaisen toimintaa ja mahdollisti Lapin alueen poikkihallinnollisen tilannekuvan muodostamisen tarkoituksenmukaisella tavalla. Koronaan varautumisen toimenpiteiden tilannekuvan lisäksi käsiteltiin tilanteen vaikutuksia alue- ja kuntatalouteen sekä elinkeinoelämään. Eri organisaatioiden johto sai tiedon käyttöönsä ja vei sitä eteenpäin omaan organisaatioonsa.

Lapin kuntajohtajaverkosto teki useita kannanottoja kevään aikana, esimerkiksi Ruotsin ja Norjan pohjoisen rajan avaamiseksi, elinkeinoelämän ja kuntatalouden tukemiseksi sekä koronaturvallisen matkailun edistämiseksi. Kannanotot ja esitetyt vaatimukset otettiin valtion toimissa pääasiassa hyvin huomioon.

Yhteistyötä päättäjien suuntaan vahvistettiin erityisillä Päättäjänä poikkeusoloissa –verkkotapaamisilla, jonka puheenjohtajina toimivat Lapin liiton hallituksen puheenjohtajiston kansanedustajat Markus Lohi ja Heikki Autto.

Vaikka koronavirustilanne on sairaanhoitopiirien mukaan tällä hetkellä rauhallinen, säännöllisen kokoontumisen ja toiminnan uudelleen ylösajo on nopeasti toteutettavissa.

 

Kohti Korona Exitiä

 

Tämän kevään aikana kerätyn tiedon ja toiminnan pohjalta Lapin liitossa on käynnistetty Lapin Korona Exit -tiekarttatyö. Hankkeessa laaditaan laaja-alainen Lapin maakunnan Korona Exit –tiekartta kahdelle – viidelle vuodelle ja päivitetään Lapin tulevaisuuskuvat 2040 vastaamaan uutta tilannetta ja ilmiöitä sen taustalla.

Lapin Korona Exit -tiekartassa sovitaan yhteisistä toimista sisältäen ne toimenpiteet, joita kriisin jälkeiseen kasvuun Lapin toimintaympäristössä tarvitaan, joilla lappilaiset toimijat tukevat yrityksiä koronakriisin yli. Tiekartta kokoaa strategisia ja tehokkaita keinoja, joilla vastataan yritysten kehittymisen ja toipumisen tarpeeseen. Tiekartta valmistuu vuoden loppuun mennessä.

 

Mervi Nikander, yhteysjohtaja

Jaana Koskela, kunta- ja strategia-asiantuntija

Satu Pekkala, projektikoordinaattori

Piia Kenttälä, harjoittelija

 

Ensimmäinen osa Korona Exit -asiantuntijakirjoituksia.


Muita uutisia