Osaavan työvoiman saatavuuden toimenpidesuunnitelma vastaa työvoimahaasteisiin

Lapin alueen toimijat ovat yhteistyössä laatineet toimenpidesuunnitelman osaavan työvoiman saatavuuden edistämiseksi. Työvoiman saatavuuteen liittyvät ongelmat ovat yleistyneet muun muassa eläköitymisen ja ennätystahtia syntyvien työpaikkojen johdosta.

Yli puolet lappilaisista yrityksistä on kokenut ongelmia työpaikan täyttämisessä. Lappilaiset yritykset näkevätkin työvoiman haasteellisen saatavuuden yhdeksi keskeiseksi kasvun ja kehittymisen esteeksi. Esimerkiksi matkailuyrityksissä rekrytointiin liittyviä ongelmia tai haasteita talvikaudella 2021–2022 koki joko paljon tai erittäin paljon 40 % yrityksistä.

Osaavan työvoiman saatavuuden toimenpidesuunnitelmassa on kuvattu työvoiman saatavuuden nykytila sekä arvioitu uusien toimenpiteiden tarvetta. Suunnitelmaan on tunnistettu viisi teemaa: kohtaanto ja osaaminen, alueiden veto- ja pitovoima sekä infra. Toimenpiteet on koottu suunnitelmaan teemakohtaisesti. Kustakin teemasta on tunnistettu tärkeimmät osaavan työvoiman saatavuuden haasteet.

Toimenpidesuunnitelman toteuttaminen aloitetaan vastuuttamalla toimenpiteitä alueen eri toimijoille. Tärkeimmät toimenpiteet käynnistetään alkusyksystä 2022. Suunnitelman toteutumista ja osaavan työvoiman saatavuuden kehittymistä tullaan seuraamaan toimenpidesuunnitelmaan määriteltävillä mittareilla. Suunnitelma on voimassa vuoteen 2030 ja sitä päivitetään tarvittaessa.

Toimenpidesuunnitelmaa on työstetty Lapin Johdon strategiafoorumin toimeksiannosta Lapin ELY-keskuksen koordinoiman työryhmän voimin. Työryhmä koostuu lappilaisten oppilaitosten ja elinkeinoelämän edustajista sekä Lapin liiton ja Lapin TE-palvelujen edustajista. Keväällä toimenpidesuunnitelmaan pystyi vaikuttamaan myös lausuntokierroksen aikana. Toimenpidesuunnitelma pohjautuu Lapin maakuntaohjelman, Lappi-sopimuksen, toteuttamiseen.

Tutustu osaavan työvoiman saatavuuden toimenpideohjelmaan:


Muita uutisia