Skenaariokysely käynnissä Lapin toimijoille: Lapin tulevaisuuskuvat 2040-luvulla (määräaika 6.10. mennessä)

Osana ”Tulevaisuuskuvat maakunnan koronan jälkeiseen kestävään kasvuun lyhyellä ja pitkällä aikavälillä (KORONA EXIT)” –hanketta Lapin liitto on käynnistänyt Lapin tulevaisuuskuvat 2040-luvulla skenaariotyön, jonka tarkoituksena on tunnistaa Lapin alueen pitkän aikavälin mahdollisia kehityskulkuja 2040-luvulle saakka. Skenaariotyö antaa tukea koronakriisin pitkäaikaisten vaikutusten ymmärtämiseen ja niiden kehityksen seurantaan. Tulevaisuuskuvien avulla voidaan ennakoida tulevan toimintaympäristön kehitystä, analysoida vaihtoehtoisten tulevaisuuksien vaikutusta ja lopulta muodostaa yhteinen näkemys tulevaisuuden toimintaympäristöstä paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Skenaariotyöhön liittyen toteutetaan skenaariokysely, jonka tulokset toimivat projektin yhtenä lähtökohtana. Kyselyn lisäksi toteutetaan kaksi skenaariotyöpajaa, 5.11.2020 ja 2.12.2020. Työpajoissa tarkastellaan skenaarioiden rakennetta, kehityskulkuja ja vaikutuksia. Kyselyn ja työpajat toteuttaa Capful Ltd. Oy.

Lapin liitto toivoo sidosryhmien osallistuvan aktiivisesti käynnissä olevaan tulevaisuustyöhön. Mikäli et olisi saanut kyselyä tai kutsua työpajoihin, tai sinulla olisi kysyttävää hankkeeseen tai skenaarioprosessin sisältöön liittyen, voit olla yhteydessä Mervi Nikander, vt. yhteysjohtaja, Lapin liitto (puh. 050 4445606) tai Satu Pekkala, projektikoordinaattori (puh. 040 6812006).

Vastaa ja vaikuta!


Muita uutisia