Tiedolla johtamisen perehdytyskokonaisuudesta eväitä toimintaan tiedon parissa

Tiedolla johtamisen perehdytyskokonaisuus herätti keskustelemaan tiedon ja sen hyödyntämisen merkityksestä ja keinoista lappilaisessa toimintaympäristössä. Kokonaisuuden materiaalit nyt koottuna avoimesti hyödynnettäväksi.

Lapin ELY -keskuksen ESR-rahoitteinen Koordinoiden rakennemuutokseen ja kohtaantoon -hanke on toteuttanut yhdessä Finnish Consulting Group Oy:n kanssa tiedolla johtamisen perehdytyskokonaisuuden. Tavoitteena on ollut syventää ymmärrystä tiedolla johtamisen roolista ja keskeisistä menetelmistä kehittämistyössä sekä laajentaa Lapin alueen kehittämistoimijoiden osaamista, ennakointia ja muutoskyvykkyyttä tiedolla johtamisen keinoin.

Perehdytyskokonaisuus käynnistyi keväällä kaikille avoimella aloituswebinaarilla johdattaen tiedon merkitykseen lappilaisessa kehittämistyössä. Kesä- ja elokuussa toteutettiin neljä teemallista työpajaa, joissa ajatuksia herättelevien aloituspuheenvuorojen lisäksi työskenneltiin pienryhmissä Mural -alustalla.

Työpajojen teemat käsittelivät äkillistä rakennemuutosta, kestävää kehitystä, osaavan työvoiman saatavuutta ja tulevaisuuden tiedolla johtamista verkostoissa. Päätöswebinaarissa syyskuussa koottiin yhteen työpajatyöskentelyn tuloksia sekä heräteltiin vierailijapuheenvuoroilla yhteisten tiedolla johtamisen prosessien kehittämiseen.

Tiedolla johtamisen konkreettisia toimenpiteitä työpajoissa

Äkillisen rakennemuutoksen ja kestävän kehityksen työpajoissa tunnistettiin pienryhmissä ne konkreettiset toimenpiteet, joita toteuttamalla tiedolla johtamista voidaan kehittää yksin, yhteistyössä, nyt ja tulevaisuudessa. Näiden kahden työpajan lopputuloksena oli aikataulutettu toimenpiteiden kokonaisuus tiedon hyödyntämisen kehittämiseksi em. teemoissa. Syntyneet toimenpiteet olivat teemoille yhteisiä tai teemoille omaleimaisia. Tekoja, joita tehdään yksin tai toimenpiteitä, jotka edellyttävät yhteistyötä.

Osaavan työvoiman saatavuuden työpajassa tavoitteena oli toimijakohtaisissa pienryhmissä työskennellen tunnistaa kunkin toimijan kannalta oleellinen tieto toimenpidesuunnitelmasta. Pienryhmissä pohdittiin mm., miten oleellinen tieto saadaan käyttöön, toimenpiteiksi ja päätöksentekoon. Toisin sanoen: miten ilmiötä johdetaan tiedolla? Mitä kukin toimija voi tehdä itse omassa organisaatiossaan ja mihin tarvitaan toimijoiden välistä yhteistyötä?

Tulevaisuuden tiedolla johtaminen verkostoissa -työpajan tavoitteena oli haastaa Lapin ennakoinnin toimintatapa –rattaistokuvion verkostot tiedolla johtamisen sekä ennakoinnin toimintatapojen teemoissa. Pienryhmissä pohdittiin mm. Miten Lapin ennakoinnin toimintatapa toimii? Ovatko roolit, vaikutusketjut ja tavoitteet selkeitä? Miten toimintatapoja tulisi kehittää ajankohtaiskatsauksista kohti ennakoivampaa otetta? Millaisia välineitä tulevaisuuden tiedolla johtamisessa käytetään?  Päätöswebinaarissa summattiin yhteen tiedolla johtamisen perehdytyskokonaisuuden sarja kokoamalla tärkeimmät toimintatavat ja välineet muutostilanteissa toimimiseen Lapissa.

Työpajoissa keskustellun perusteella tiedolla johtaminen koetaan olevan osa kaikkien työtä ja merkittävässä roolissa osana organisaatioiden kehittämistä. Lappilaisessa toimintaympäristössä on käynnissä useita laajoja tiedolla johtamisen prosesseja, kuten ennakointityö, hyvinvointialueen rakentaminen, kestävän kehityksen muutokset, osaavan työvoiman saatavuuden tulevaisuuden tarpeet ja toimenpiteet, kestävän kasvun ja kehittämisen työ rakennemuutosalueilla sekä uusien palveluprosessien kehittäminen työllisyyden hoidossa. Osallistujien mukaan tietoa on saatavilla runsaasti, kehitettävää vaikuttaisi kuitenkin olevan tiedon analysoinnissa ja hyödyntämisessä osana omaa työtä. Myös olennaisen tiedon tunnistaminen ja tiedon liikuttaminen omassa organisaatiossa koetaan haasteelliseksi. Tiedolla johtamiseen kaivataan jatkossakin koordinointia ja erityisesti tiedon liikuttamisessa tulee huomioida yhteiset pelisäännöt.

Materiaalit hankkeen nettisivuilla

Osallistujapalautteen mukaan kevään ja syksyn aikana toteutettu mielenkiintoinen ja ajankohtainen asiakokonaisuus teki näkyväksi tärkeän asian niin oman työn kuin organisaation toiminnan kehittämisessä. Monipuolisen kokonaisuuden avulla saatettiin toimijoita yhteen pohtimaan tiedolla johtamista useasta eri näkökulmasta konkreettisin kysymyksin ja keinoin. Yhteinen keskustelu tiedolla johtamisen äärellä teki teemasta arkipäiväisemmän ja rohkaisi osallistujia näkemään teeman osana omaa työtään.

Kokonaisuudesta on saatavilla edelleen mielenkiintoista materiaalia niin oman työn kuin organisaation tiedolla johtamisen kehittämiseen. Webinaarien tallenteet sekä muu esitysmateriaalit löydettävissä hankkeen nettisivuilta: https://www.ely-keskus.fi/lappi-tiedolla-johtaminen

 

Lisätietoja:

Lapin ELY-keskus, Projektipäällikkö, Satu Pekkala, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p.0295 037 125

Koordinoiden rakennemuutokseen ja kohtaantoon -hanke on ESR-rahoitteinen (100 %) ja sen toiminta-aika on 1.8.2021-31.8.2023.

 


Muita uutisia