Korona katkaisee Lapin yli viisi vuotta kestäneen kasvun

Lapin suhdannekatsaus vuoden 2019 tiedoilla on valmistunut. Katsauksen mukaan Lapin suhdannekehitys on jatkunut edellisvuosien tapaan positiivisena myös vuonna 2019. Parasta liikevaihdon kehitys oli liike-elämän palveluissa, majoitus ja ravitsemistoiminnassa sekä matkailupalveluissa. Voimakkainta kasvu oli Pohjois-Lapin seutukunnassa. Teollisuuden vientiliikevaihto laski hieman, rakentamisessa oli edelleen kasvua. Korona katkaisee viimevuosien hyvä liikevaihto- ja henkilöstökehityksen. 

Lapin matkailun kehitys on ollut kasvu-uralla jo neljä vuotta. Vuosi 2018 oli kasvun huippuvuosi ja sen heijastusvaikutukset ovat merkittävät muun muassa liike-elämän palveluihin sekä kauppaan ja palveluihin sekä logistiikkaan.   

Teollisuuden vientiliikevaihto Lapissa laski hieman vuonna 2019, mutta tämä kertoo ennen kaikkea vientiliikevaihdon tasoittumisesta, sillä taustalla on vuosien 2017 ja 2018 voimakas kasvu. Teollisuuden pois lukien suuryritykset liikevaihto kasvoi ja myös henkilöstömäärä kasvoi. Myös rakentamisessa vuosi 2019 oli edellisen vuoden mukaisesti hyvää kasvua. Molemmilla toimialoilla kasvu näkyi myös henkilöstömäärän lisäyksenä.  

Lapin kaikissa seutukunnissa jatkui liikevaihdon kasvu. Voimakkain kasvu on viiden vuoden aikavälillä ollut Pohjois-Lapin seutukunnassa,  vuonna 2019 suurin liikevaihdon kasvu nähtiin Rovaniemen seutukunnassa. Rovaniemellä suurin liikevaihdon kasvu oli majoitus- ja ravitsemistoiminnassa sekä teollisuuden toimialalla. Kemi-Torniossa liikevaihto laski hieman, mutta henkilöstömäärän kasvu jatkui. Seutukunnassa paras kehitys oli rakentamisen toimialalla.  

Jatkopohdintaa Lapin suhdannekatsauksesta löytyy Lapin Luotsin videosta, missä ovat keskustelemassa Lapin ELY-keskuksen strategiapäällikkö Heino Vasara, Lapin liiton vt. yhteysjohtaja Mervi Nikander, Meri-Lapin kehittämiskeskuksen seutupäällikkö Sari Moisanen ja Lapin Kauppakamarin asiamies Elsi Malkki. (LINKKI VIDEOON.)

Lisää muun muassa toimialoista, seutukunnista sekä matkailukeskusten liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehityksestä on Lapin ennakointisivusto Lapin Luotsissa: Lapin suhdanteet -julkaisusta osoitteesta https://lapinluotsi.fi/   

 

Mikä on Lapin suhdannekatsaus? 

Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu tuottaa Lapin maakunnalle vuosittain tiedot liikevaihdon, teollisuuden viennin ja henkilöstömäärän suhdannekehityksestä määriteltyjen toimialojen, matkailukeskusten yritysryhmien sekä Kemi-Tornion ja Rovaniemen seutukuntien osalta.  

Suhdannekatsaus on toteutettu Lapin liiton, Lapin ELY-keskuksen, Lapin kauppakamarin, Lapin Yrittäjien, Finnveran, Rovaniemen kaupungin sekä Meri-Lapin kehittämiskeskuksen yhteistyönä. 

Lisätietoja:  

vt. yhteysjohtaja Mervi Nikander Lapin liitto, p. 050 444 5606  

strategiapäällikkö Heino Vasara Lapin Ely-keskus, p. 029 503 9689  


Muita uutisia