Kehitysnäkymät ennakoivat Lapin merkityksen kasvua

Lapin elinkeinoelämän vahvuutena ovat osaava työvoima ja luonnonvarat. Myös läntisillä yhteyksillä on huomattava merkitys nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa. Toimialoista keskeisessä roolissa ovat voimakkaasti kasvava matkailu sekä raaka-aineita tarvitsevat metsä- ja metallinjalostusteollisuus.

Lue lisää Lapin kehitysnäkymistä luotsin Lapin alueelliset kehitysnäkymät -sivustolta.

Sivustolta löydät myös linkit TEMin tiedotteeseen ja koko maan katsaukseen sisältäen kaikkien maakuntien arviot.


Muita uutisia