Klusteripuheenjohtajat kokoontuivat ennakoinnin äärelle

Toimialaklustereiden puheenjohtajien ja ennakointivastaavien vuoden ensimmäinen kokous järjestettiin helmikuussa Maaseutuyrittäjyyden osaamiskeskuksessa Louella. Kokouksessa kuultiin toimialaklustereiden näkymistä, syvennyttiin omavaraisuusteemaan ja tutustuttiin Louen osaamiskeskuksen toimintaan.

Työvoiman saatavuus on kaikkia toimialoja yhdistävä haaste. Puheenjohtajat ja ennakointivastaavat totesivat, että Lapin työvoimatilanne on liitoksissa valtakunnalliseen ja naapurimaiden pohjoisosien työvoimatarpeisiin. Toisaalta lappilaisilta tarvitaan konkreettisia tekoja esimerkiksi asuntopulan ratkaisemiseksi ja osaajamarkkinointiin panostamiseksi. Klusteripuheenjohtajat haastoivat lappilaiset yrittäjät alojen markkinointiin ja tutuksi tekemiseen, ottamaan työpaikoille harjoittelijoita ja hyödyntämään tarjolla olevia rekrytointia tukevia osaamisen kehittämisen palveluita.

Omaavaraisuudella, huoltovarmuudella ja elinvoimalla on tiivis yhteys

Tänä vuonna klusteritoiminnan yhteisenä teemana on omavaraisuus. Huoltovarmuuteen, ennakointiin ja omavaraisuuteen puheenjohtajia ja ennakointivastaavia perehdytti johtava varautumisasiantuntija Ville Anttila Huoltovarmuuskeskuksesta.

Huoltovarmuus on koko yhteiskunnan kattava toimintamalli, jota rakentavat viranomaiset, kansalaiset ja elinkeinoelämä. Omavaraisuudella varmistetaan toiminnan jatkuvuus myös häiriötilanteessa. Yritysten olisi hyvä pystyä varmistamaan kansalaisten tapaan toiminnan jatkuvuus vähintään 72 tunnin ajan.

Keskustelua osallistujissa herätti erityisesti huoltovarmuuden ja alueen elinvoiman tiivis suhde ja kytkeytyminen työvoiman saatavuushaasteeseen. Jotta tekijöitä riittää poikkeustilanteissa, tulee työmarkkinoiden olla normaalioloissa tasapainossa.

Louen maaseutuyrittäjyyden osaamiskeskukseen esittäytyi

Kokous järjestettiin Lappian maaseutuyrittäjyyden osaamiskeskuksessa Tervolan Louella. Toimipaikkapäällikkö Jarmo Saariniemi esitteli Louen koulutustarjontaa, yritysyhteistyötä ja oppimisympäristöjä, hankkeita ja millainen Loue on 5 vuoden päästä. Paikan päälle tulleilla osallistujilla oli mahdollisuus maittavaan lähiruokalounaaseen ja tutustumiseen lampolaan ja navettaan.

Klusteritoiminnalla tuetaan yhteistyötä ja tuodaan elinkeinoelämän tarpeita maakunnan kehittämiseen

Lapissa toimivien ennakoinnin toimialaklustereiden toiminnassa ennakoidaan toimialojen näkymiä, yritysten menestymisen edellytyksiä ja yritysten ja muiden työnantajien työvoima- ja osaamistarpeita. Klusteritoiminnan tavoitteena on vahvistaa toimialojen asiantuntemusta sekä tiivistää elinkeinoelämän, aluehallinnon ja koulutuksen järjestäjien yhteistyötä.

Toimialaklusterien puheenjohtajat ja ennakointivastaavat kokoontuvat kahdesti vuodessa vuorollaan kunkin toimialaklusterin koollekutsumana. Helmikuisen kokouksen järjesti luonnonvaraklusteri. Seuraava kokous on syyskuussa luovien alojen koollekutsumana.


Muita uutisia