Lapin matkailun aluetalousvaikutukset lähes kolme miljardia euroa

Keväällä 2022 toteutetussa selvityksessä kuvattiin Lapin matkailun toteutuneita aluetalousvaikutuksia. Matkailuklusterin ja liitännäistoimialojen liikevaihto oli vuonna 2019 lähes kolme miljardia euroa. Tämä sisältää matkailun välillisiä vaikutuksia ja on yli 20 % kaikkien Lapin yritysten liikevaihdosta. Selvityksessä käytetyn aineiston mukaan matkailuklusterissa oli 6 450 henkilötyövuotta vuonna 2019. Matkailuklusterin ja liitännäistoimialojen työllistävä vaikutus oli yli 11 000 henkilötyövuotta.

Matkailuklusteri on kumulatiivisesti mineraaliklusteria suurempi kaikissa muissa paitsi Kemi-Tornion seutukunnassa.

Selvityksessä tarkasteltiin aluetaloudellisia vaikutuksia ensisijaisesti matkailuyrityksien liikevaihdon kautta. Matkailuyritysten liikevaihtotietoja käsitellään matkailuklusterin ja matkailun liitännäistoimialojen kautta. Liitännäistoimialoista tärkein on vähittäiskauppa, johon kohdistuu matkailun välittömien vaikutusten lisäksi mm. matkailun työntekijöiden kulutuksen välillisiä kustannuksia. Tämän lisäksi selvityksessä tutkittiin mm. työllisyysvaikutuksia

”Aluetalousvaikutusten kuvaaminen mahdollistaa entistä paremmin ennakointityön ja nostaa ymmärrystä Lapin matkailun merkityksestä maakunnallisella ja seutukunnallisella tasolla. Tuloksia voidaan hyödyntää elinkeinorakennetta koskevissa tulevaisuuden ratkaisuissa ja toimialojen yhteensovittamisessa,”
kertoo Lapin liiton yhteysjohtaja Heli Knutars.

Selvityksen tilasi Lapin liiton Euroopan aluekehitysrahastosta rahoitettu Välkky-hanke ja selvityksen toteutti Finnish Consulting Group (FCG).

Tutustu selvitykseen Lapin Luotsin verkkosivulla.

 

Lisätietoa:

Heli Knutars
yhteysjohtaja
heli.knutars(at)lapinliitto.fi
p. 040 655 1631


Muita uutisia