Lapin suhdannekatsaus vuoteen 2022

Lapissa tuotetaan palveluja ja tuotteita, joille on globaalia kysyntää

Lapin suhdannekatsauksen mukaan kehitys jatkui positiivisena vuonna 2022. Koronapandemian aiheuttamasta notkahduksesta on toivuttu. Liikevaihdon vuosimuutos jatkui positiivisena kaikilla tarkastelluilla toimialoilla. Eniten liikevaihto kasvoi matkailupalveluissa ja majoitus- ja ravitsemistoiminnassa ja vähiten kaupassa. Henkilöstömäärän, mukaan lukien julkinen sektori, vuosimuutos jäi liikevaihtoa vaisummaksi.

Vuonna 2022 Lapin kaikkien toimialojen liikevaihto kasvoi 15,1 % edellisvuodesta. Koko maan liikevaihto kasvoi 15,7 %. Liikevaihdon kasvuun heijastuu Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama kustannusten, korkojen ja inflaation vaikutuksesta noussut hintataso. Ennakkoarvion mukaan Lapin liikevaihto oli vuonna 2022 yli 18,4 miljardia euroa, josta teollisuuden (ml. kaivostoiminta) osuus nousi 59 prosenttiin.

”Lappilaiset elinkeinot toimivat aloilla, joilla on ollut positiivinen ja globaali kysyntä. Erityisesti kansainvälisen matkailun kasvu, sekä biotuote-, teräs- ja kaivosteollisuuden tuotteiden kysyntä ja arvostus on korkeaa. Lappi toimii vihreän siirtymän ytimessä”, toteaa Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansala.

Lapin vahvimmat toimialat liittyvät kaivostoimintaan, matkailuun ja metsätalouteen

Tarkasteltaessa yritystoiminnan erikoistumista suhteessa koko maahan, Lapin vahvimmat toimialat henkilöstömääräosuuksin ovat kaivostoimintaa palveleva toiminta, metallimalmien louhinta, matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta, metallien jalostus, majoitus sekä metsätalous ja puunkorjuu.

”Pohjoisen investointipotentiaali eri toimialoilla on jo realisoitunut naapurimaassa Ruotsissa. Lapin talouden kivijalkoihin eli matkailuun, metsään ja mineraaleihin satsaaminen on koko Suomen etu”, arvioi Lapin liiton vs. yhteysjohtaja Virpi Lilja.

Henkilöstömäärän kehitys liikevaihtoa vaisumpaa

Henkilöstömäärän vuosikehitys oli erittäin maltillista, selvästi eniten se kasvoi matkailupalveluissa. Muutamalla toimialalla se jäi liikevaihdosta poiketen miinukselle; teollisuudessa, tukku- ja vähittäiskaupassa ja rakentamisessa. Henkilöstömäärän vaisun kehityksen takana on monia syitä.

ELY-keskuksen strategiapäällikön Heino Vasaran mukaan suuryritykset ovat viime vuosina käyneet läpi rakennemuutoksen ja sen vuoksi pk- ja suurteollisuuden henkilöstömäärän kehitys on vaihdellut.

Lisäksi toimialoittaisessa henkilöstömäärän kehityksessä näkyy kasvanut henkilöstöpalveluyritysten kautta tapahtuva rekrytointi. Vuokratyövoima kirjautuu henkilöstömäärissä liike-elämän palveluihin, eikä sitä pystytä kohdentamaan toimialan mukaan.

Tutustu Lapin suhdannekatsaukseen

Lisätietoa:

Lapin ELY-keskus: Heino Vasara, strategiapäällikkö, p. 0295 039 689, heino.vasara(at)ely-keskus.fi

Lapin liitto: Maiju Jolma-Taylor, kehittämispäällikkö, p. 040 660 8546, maiju.jolma-taylor(at)lapinliitto.fi


Muita uutisia