Lapin suhdannekatsaus vuoteen 2023

Matkailu Lapin elinkeinoelämän valopilkkuna vuonna 2023 – teollisilla sektoreilla laskusuhdanne

Lapin suhdannekatsaus on tärkeä aluekehityksen tiedolla johtamisen väline. Vuoden 2023 suhdannekatsauksen mukaan Lapin liikevaihdon vuosimuutos oli kasvussa vain matkailupalveluissa, majoitus- ja ravitsemistoiminnassa sekä liike-elämän palveluissa. Teollisuuden liikevaihdoissa tapahtui notkahdusta. Lapin kaikkien toimialojen henkilöstömäärä (ml. julkinen sektori) kehittyi vuonna 2023 liikevaihtoa myönteisemmin, ja kasvua kertyi 2,0 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Lapin kaikkien toimialojen liikevaihto väheni 6,3 prosenttia ja koko maassa 3,7 prosenttia vuonna 2023 edellisvuoteen verrattuna. Ennakkoarvion mukaan Lapin liikevaihto oli vuonna 2023 lähes 17,7 miljardia euroa ja teollisuuden vientiliikevaihto lähes 3,9 miljardia euroa.

“Liikevaihdon vuosimuutos oli viime vuonna tarkastelluista toimialoista kasvussa vain matkailupalveluissa, majoitus- ja ravitsemistoiminnassa ja liike-elämän palveluissa. Liikevaihto laski eniten kaivostoiminnassa ja teollisuudessa. Tämä kertoo siitä, että Lappi on riippuvainen maailmanmarkkinoista. Tulokseen on todennäköisesti vaikuttanut esimerkiksi metallien hintojen lasku. Toisaalta katsauksesta on nähtävissä suurinvestointien, kuten Metsä Groupin tehtaan, positiiviset vaikutukset elinkeinoelämään”, toteaa Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansala.

Lapin kaikkien toimialojen henkilöstömäärä (ml. julkinen sektori) kehittyi vuonna 2023 liikevaihtoa myönteisemmin, ja kasvua kertyi 2,0 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Henkilöstömäärä oli viime vuonna ennakkoarvion mukaan 62 000 henkilötyövuotta.

“Vahvimmin toimialoista pärjäsivät matkailupalvelut, majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä liike-elämän palvelut. Puolestaan rakentamisen ja teollisuuden henkilöstömäärä laski”, kertoo Lapin ELY-keskuksen strategiapäällikkö Heino Vasara.

Matkailussa voimakasta kasvua

Matkailun voimakkaan kasvun myötä Lapissa on ohitettu jo reippaasti koronapandemiaa edeltäneet lukemat. Vuonna 2023 matkailupalveluiden toimialoilla liikevaihdossa kasvua kertyi 18,1 prosenttia ja myös henkilöstömäärän osalta on palattu kasvuun. Positiivinen vire näkyy Lapin majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdossa, kun vuonna 2023 toimialan yrityksistä yli puolet kasvatti liikevaihtoaan.

Lapin matkailukeskukset kasvattivat liikevaihtoaan ja henkilöstömääräänsä. Voimakkainta kasvu oli Rovaniemen ja Saariselän matkailukeskuksissa, toteaa Lapin liiton kehittämispäällikkö Satu Luiro.

Teollisuuden liikevaihto väheni 14,1 prosenttia ja henkilöstömäärä väheni 3,3 prosenttia vuonna 2023. Lapin teollisuudessa pois lukien suuryritykset liikevaihto- ja henkilöstömääräkehitys on ollut koko toimialaa suotuisampaa. Liikevaihdon laskusta huolimatta kaivostoiminnan ja louhinnan henkilöstömäärä kasvoi vuonna 2023.

Lapin muiden toimialojen kehitys heijastuu liike-elämän palveluihin. Toimialan kaiken kokoisten ja ikäisten yritysten vaikutus liikevaihdonkehitykseen oli positiivinen. Lapin maakunnan liike-elämää palvelevan toiminnan toimialojen liikevaihto kasvoi vuonna 2023 yhteensä 11,4 prosenttia ja henkilöstömäärä 5,5 prosenttia edellisvuodesta.

Tutustu Lapin suhdannekatsaukseen

Lisätietoa:

Lapin ELY-keskus: Heino Vasara, strategiapäällikkö, p. 0295 039 689, heino.vasara(at)ely-keskus.fi

Lapin liitto: Satu Luiro, kehittämispäällikkö, p. 0400 124 029, satu.luiro(at)lapinliitto.fi


Muita uutisia