Lapissa toteutetaan paljon hankkeita osaavan työvoiman saatavuuden edistämiseksi

Lapin ELY-keskuksella on tehty hankekartoitus Lapissa toiminnassa olevista hankkeista, jotka tukevat Osaavan työvoiman saatavuuden toimenpidesuunnitelman toteuttamista. Kartoituksen tulokset tarjoavat tietoa työvoiman saatavuutta edistävien toimenpiteiden nykytilasta ja auttavat suuntaamaan tulevia toimenpiteitä.

Hankekartoituksssa tarkasteltiin lähes 90 hanketta, jotka ovat toiminnassa vuosina 2022–2028. Hankkeista suurin osa oli ESR+ -hankkeita. Hankkeet jaettiin toimenpidesuunnitelman teemojen: kohtaannon, osaamisen, vetovoiman, pitovoiman ja infran mukaisesti.

Kartoitetuissa hankkeissa muun muassa edistetään nuorten työelämän edellytyksiä tukemalla hyvinvointia, tarjotaan erilaisia täydennys- ja lisäkoulutuksia eri ammattialojen edustajille, parannetaan Lapin elinvoimaisuutta tukemalla yrittäjyyttä ja yritystoiminnan edellytyksiä sekä etsitään keinoja kiinnittää kansainvälisiä osaajia Lappiin.

Kartoitus paljasti myös toiminta-alueita, joihin ei tällä hetkellä kohdistu toimenpiteitä. Näitä olivat esimerkiksi osaajien houkuttelu muualta Suomesta, viestiminen Lapin työmahdollisuuksista, kohdennetut kampanjat työvoimapulan mukaisesti ja etätyöläisten kiinnittäminen Lappiin pysyviksi asukkaiksi.

Hankekartoituksen tuloksia tullaan hyödyntämään osaavan työvoman saatavuuden työryhmien työskentelyssä sekä uusien hankkeiden ja kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa.

Voit tutustua hankekartoituksen tuloksiin ja tausta-aineistoihin tältä sivulta.

Kartoituksen toteutti Lapin ELY-keskuksen harjoittelija Essi Joensuu Lapin yliopistolta.


Muita uutisia