Yhteistyötä ja aitoja kohtaamisia rakennemuutos- ja kohtaantotilanteiden ratkaisuihin

Koordinoiden rakennemuutokseen ja kohtaantoon -hankkeessa on tuotettu tietoa sekä pilotoitu ja mallinnettu hyödyllisiä konsepteja Lapin alueen muutostilanteisiin. Hankkeessa on mallinnettu rakennemuutostilanteisiin toimijoiden yhteistyötä tukeva toimintatapa sekä tilannehuonetoiminnan tärkeimmät askelmerkit ja edellytykset.

Kohtaantohaasteiden ratkaisujen kehittämiseen muuttuvassa työllisyyspalveluiden tilanteessa hanke on pilotoinut erilaisia palveluja heikossa asemassa työmarkkinoilla oleville työnhakijoille. Pilotoinnin kautta on mallinnettu kohtauttamisen tukipalvelumalli, jolla edistetään konkreettisella toiminnalla työmarkkinoiden kohtaantoa, vahvistetaan tarvelähtöistä palvelua ja edesautetaan eri palvelujen yhteensovittamista.

Lisäksi hankkeessa on laadittu Lapin maahanmuuttostrategia 2030+, jota koto- ja työllisyyspalveluiden muutostilanteessa suositaan hyödynnettävän monitahoisesti vahvistamaan eri toimijoiden yhteistyötä sekä edistämään työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa ja uusien asukkaiden kotoutumista Lapissa.

Tiedolla johtamisen perehdytyskokonaisuuden materiaalit ovat myös alueen kehittäjien hyödynnettävissä hankkeen nettisivujen kautta. Muutostilanteissa tiedolla johtamisen taito korostuu ja se kuuluu jokaisen asiantuntijan työhön, ennakoinnin ja viestinnän lisäksi.

Tarkempaa tietoa ja hyödyllistä materiaalia on saatavilla hankkeen nettisivuilla

https://www.ely-keskus.fi/koordinoiden-rakennemuutokseen-ja-kohtaantoon.

Koordinoiden rakennemuutokseen ja kohtaantoon on 100% ESR-rahoitteinen hanke, jonka toiminta-aika on 31.8.-2021 – 31.12.2023.


Muita uutisia