Toimintaympäristön nopeat muutokset ovat heijastuneet voimakkaasti Lapin elinkeinoelämään ja aluetalouteen

Koronaepidemian rajoitustoimet runtelivat voimakkaasti palvelualojen ja rajat ylittävää liiketoimintaa. Matkailun heijastevaikutukset eri toimialoille ovat olleet huomattavia ja palautumiseen liittyy vielä paljon epävarmuustekijöitä. Teollisuuden äkilliset rakennemuutokset (ÄRM) näkyvät suurteollisuuden irtisanomisina ja uuden jätti-investoinnin rakentamisena. Työvoiman kysyntä on kasvanut erityisesti rakentamisessa sekä palvelu- ja hoiva-alalla. Lapille etätyö ja uudenlaiset työjärjestelyt ovat mahdollisuus tilanteessa, jossa kilpailu osaavasta työvoimasta kiristyy.

Lue lisää Lapin kehitysnäkymistä luotsin Lapin alueelliset kehitysnäkymät -sivustolta.
Sivustolta löydät myös linkit TEMin tiedotteeseen ja koko maan katsaukseen sisältäen kaikkien maakuntien ja seutukuntien arviot


Muita uutisia