Työ- ja koulutusperusteinen maahanmuutto on kasvava tekijä työvoiman saatavuuden lisäämiseksi Lapissa

Työ- ja koulutusperusteinen maahanmuutto on yksi tärkeimmistä keinoista taata osaavan työvoiman saatavuus Lapissa väestörakenteen muuttuessa. Tämä tulee esille Lapin ELY-keskuksen, Lapin liiton ja Lapin TE-toimiston yhteistyössä julkaisemasta selvityksestä työ- ja koulutusperusteisen maahanmuuton kokonaiskuvasta ja kehittämistarpeista Lapissa.

Työ- ja koulutusperusteisella maahanmuutolla on tulevaisuudessa tärkeä rooli työmarkkinavaikutusten sekä Lapin elinvoiman kannalta. Lapin väestö pienenee negatiivisen nettomuuton sekä negatiivisen luonnollisen väestönlisäyksen kautta. Lapin väestö ikääntyy ja väestöllinen huoltosuhde heikkenee. Positiivinen nettomaahanmuutto hidastaisi Lapin alueen väestön pienenemistä.  Nykyisellään työ- ja koulutusperusteinen maahanmuutto Lapissa on suuruudeltaan maan keskiarvoa pienempää.

“Väestörakenteen muuttuessa työ- ja koulutusperusteisen maahanmuuton merkitys työvoiman puutteeseen vastaamiseksi kasvaa tulevaisuudessa.  Työ- ja koulutusperusteinen maahanmuutto voi osaltaan tukea työvoiman riittävyyden takaamisessa sekä erityisosaamisen saatavuudessa”, toteaa yksilön päällikkö Satu Huikuri ELY-keskuksesta.

Lapin vahvuutena on kansainvälinen tunnettuus

Lapin maakunnalla on työ- ja koulutusperusteisen maahanmuuton kannalta tiettyjä vahvuuksia. Työvoiman kysynnän odotetaan elpyvän koronan koettelemilla aloilla, ja Lappiin on suunnitteilla merkittäviä teollisia investointeja. Lisäksi Lappi on jo nyt kansainvälisesti tunnettu.

Kehittämistarpeet työ- ja koulutusperusteisen maahanmuuton näkökulmasta nivoutuvat yhteen muiden maahanmuuttajien työllistymiseen liittyvien kysymysten kanssa. Selvityksessä todetaan, että Lappi on muiden maakuntien tavoin riippuvainen kansallisista ratkaisusta ja kansallisen kehittämistyön onnistumisista. Esimerkiksi työperusteisten oleskelulupien sujuva käsittely on edellytys työvoiman tehokkaalle houkuttelulle ja käytölle.

Lue selvitys kokonaisuudessaan tästä linkistä.

Selvityksen laati Owal Group Oy. Selvitys on osa Lapin liiton koordinoimaa Veto- ja pitovoimainen Lappi -esiselvityshanketta.
Selvityksen julkistamistilaisuuden tallenne tulee katsottavaksi Lapin liiton YouTube-kanavalle toukokuun aikana.

Lisätietoja:

Satu Huikuri
satu.huikuri@ely-keskus.fi / +358 295 037 049
Yksikön päällikkö
Lapin ELY-keskus

Henna Kymäläinen
henna.kymalainen@lapinliitto.fi / +358 40 614 6818
Projektipäällikkö

Tiina Kiuru
tiina.kiuru@te-toimisto.fi / +358 295 039 580
Palvelupäällikkö
Lapin TE-toimisto
Risto Karinen
risto@owalgroup.com / +358 50 535 1820
Director
Owal Group


Muita uutisia