Työvoiman saatavuus ja väestön väheneminen haastavat Lapin kehityksen

Lapin kehitys on myönteinen: työpaikkoja on syntynyt pk-yrityksiin ja työllisyystilanne on kohentunut, matkailijat ja investoijat ovat löytäneet alueen ja luonnonvaroille on kysyntää.

Lapin kehitys on myönteinen: työpaikkoja on syntynyt pk-yrityksiin ja työllisyystilanne on kohentunut, matkailijat ja investoijat ovat löytäneet alueen ja luonnonvaroille on kysyntää.  Positiivisen kehityksen haastaa työvoiman saatavuus. Työvoimaa alueelle houkutellaan muualta Suomesta ja ulkomailta, ja käytössä on perinteisen median lisäksi sosiaalisen median kanavat. Työvoiman saatavuuden lisäksi alueen haasteina on väestön väheneminen ja ikärakenne sekä useiden kuntien heikko taloustilanne.

Tänään 8.10.2019 julkaistusta Alueelliset kehitysnäkymät -katsauksesta lisää:
Lapin ELY-keskuksen tiedote
Lapin alueelliset kehitysnäkymät (Lapin luotsi)
Koko maan katsaus
Alueelliset kehitysnäkymät Syksy 2019 (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisu) – Lapin osuus s. 255-269
Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 8.10.2019


Muita uutisia