Uudistettu Lapin luotsi

Lapin maakunnallinen ennakoinnin verkkopalvelu Lapin luotsi on uudistettu syksyn 2019 aikana.

Lapin luotsi ohjaa Sinut Lapin ennakointitiedon lähteille ja auttaa luomaan kuvaa Lapin tulevaisuuden näkymistä. Lapin luotsi kokoaa tietoa, tutkimuksia ja asiantuntijoiden näkemyksiä maakunnan tulevaisuuden hahmottamiseksi.

Uusi rakenne

Lapin luotsin uusi rakenne koostuu kuudesta pääotsikkotasosta. Lappi nyt kertoo Lapin nykytilasta ja ennusteista erilaisten tilastotietojen valossa. Tietoa löytyy mm. julkisten palveluiden, väestön, sekä hyvinvoinnin osalta.

Elinkeinojen näkymiä -osio kertoo Lapin elinkeinoista ja työpaikoista, toimialoista, yritystoiminnasta ja aluetaloudesta sekä niiden näkymistä.

Uudessa rakenteessa on eroteltu lyhyen ja pitkän aikavälin tulevaisuudet omiksi otsikoikseen. Lapin tulevaisuuksia – lyhyt aikaväli keskittyy 0,5 – 2 vuoden aikavälillä tapahtuvaan ennakointiin. Näitä tulevaisuuksia hahmottavat mm. Lapin alueelliset kehitysnäkymät ja Lapin suhdannekatsaus.

Lapin tulevaisuuksia – pitkä aikaväli vie tarkastelun yli 2 vuoden päähän ja kuvaa ennakoinnin osuutta mm. strategioissa ja strategissa prosesseissa.

Lapin ennakointityö -osiossa kuvataan Lapin monipuolista ja aktiivista ennakointityötä. Osiosta löytyy tietoa Lapin ennakoinnin toimintatavasta sekä erilaisia ennakoinnin oppaita ja lähteitä. Osiosta löytävät myös ennakoinnin toimialaklusterien sivut.

Uusi sisältö ja lisätiedot

Lapin luotsi on verkostotyönä päivitettävä sivusto, joten päivittäjiä ja päivittäjäorganisaatioita on useita. Uudella sivustolla on olemassa vastuullinen organisaatiotaho. Sisältösivuilta löytyy kohta Päivittäjän yhteystiedot, jossa mainitaan juuri tämän sisällön päivittämisestä vastaava taho ja linkki yhteystiedot -sivulle, josta löytyvät tarkemmat organisaatiokohtaiset yhteystiedot. Osalla sivuista, esim. Lapin alueelliset kehitysnäkymät ja Lapin suhdannekatsaus, löytyvät aiheesta lisätietoja antavien asiantuntijoiden nimet.

Erillisjulkaisuissa, kuten alueellisia kehitysnäkymissä tai Lapin suhdannekatsauksissa päivitettävää tahoa ei ole erikseen määritelty. Sen sijaan sisältösivu listaa lisätietoja aiheesta antavat asiantunijat.

Tulossa loppuvuoden 2019 aikana

Loppuvuoden aikana jatkamme verkkosivuston sisällön päivittämistä ja uuden sisällön tuottamista.

Vuoden vaihteeseen mennessä julkaistaan myös älykäs hakutoiminto, jonka tarkoituksena on helpottaa entisestään oikean tiedon löytämistä.


Muita uutisia