Lapin suhdannekatsaus vuoteen 2020 paljastaa:

Lapin suhdannekehitys notkahti koko maata voimakkaammin koronapandemian iskiessä

Lapin suhdannekehitys notkahti koko maata voimakkaammin koronapandemian rajoitustoimien iskiessä keväällä 2020. Toimialoista vain kaivostoiminnan kehitystrendi jatkoi kasvuaan. Myös rakentamisen ja kaupan liikevaihdon vuosikehitys oli positiivinen. Eniten liikevaihto romahti majoitus- ja ravitsemistoiminnassa sekä matkailupalveluissa. Lapin suhdannekatsaus kokoaa vuosittain tiedot liikevaihdon, teollisuuden viennin ja henkilöstömäärän suhdannekehityksestä määriteltyjen toimialojen, matkailukeskusten yritysryhmien sekä Kemi-Tornion ja Rovaniemen seutukuntien osalta. Suhdannekatsaus on toteutettu Lapin liiton, Lapin ELY-keskuksen, Lapin kauppakamarin, Lapin Yrittäjien, Finnveran, Rovaniemen kaupungin sekä Meri-Lapin kehittämiskeskuksen yhteistyönä.

Lapissa kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto su­pistui 8,5 prosenttia vuoden 2019 tasosta. Liikevaihto laski jokaisella vuosineljänneksellä ja heikon kehitys oli toisella neljänneksellä. Kaikkien toimialojen henkilöstömäärä (ml. julkinen sektori) laski 3,7 prosenttia vuonna 2020. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä hen­kilöstömäärä vielä kasvoi. Liikevaihdon tapaan henkilöstömäärä laski voimakkaammin toisella neljänneksellä. Kolmena edellisenä vuonna henkilöstömäärä oli kasvanut.

Teollisuuden ja kaivostoiminnan osuus Lapin yritysten liikevaihdosta on puolet.  Henkilöstömäärä jakaantuu liikevaihtoa tasaisemmin eri toimialoille.

Lapissa teollisuuden liikevaihtokehitys notkahti enemmän kuin koko maassa vuonna 2020. Loppuvuodesta liikevaihdon lasku jäi mal­tillisemmaksi. Lapin teolli­suudessa, pois lukien suuryritykset, liikevaihtokehitys notkahti koko toimialaa vähemmän. Rakentamisen liikevaihto pysytteli Lapissa koko maata paremmassa kasvussa.

Pandemian vaikutukset näkyivät positiivisten vuosien jälkeen suhdannekehityksen notkahduksena kaikissa Lapin matkailukeskuksissa, erityisesti liikevaihdossa, mutta myös henkilöstömäärässä.

Tutustu suhdannekatsaukseen Lapin luotsin nettisivulla sekä katso oheinen video, missä katsausta kommentoivat Heino Vasara Lapin ELY-keskuksesta, Satu Luiro Lapin Liitosta ja Timo Rautajoki Lapin Kauppakamarista.

Lisätietoa:

Satu Luiro, Lapin liitto
p. 0400 124 029

Heino Vasara, Lapin ELY-keskus
p. 0295 039 689

Timo Rautajoki, Lapin Kauppakamari
p. 040 551 1289


Muita uutisia