Tiedolla johtamisen alustoja ja palveluja

Tällä sivulla esitellään matkailun tiedolla johtamisen välineitä.

Benchmarking Alliance

Benchmarking Alliance palvelu perustuu yhteistyömalliin, jossa tietoa jakamalla saa myös itse tietoa. Palvelu on kehittynyt majoitussektorin tarpeista, mutta kattaa nyt myös ravintolat ja matkailupalvelut. Palvelut perustuvat yritysten luovuttamaan tietoon asiakasmääristä, kapasiteetin käytöstä ja liikevaihdosta.  Palvelu on hyödynnettävissä esimerkiksi myynnin ja markkinoinnin toimenpiteissä ja niiden mittaamisessa sekä strategian suunnittelussa ja toteutumisen seurannassa.

 • Tarjottavat palvelut yrityksille
 • Majoitustrendit
 • Ravintolatrendit
 • Kokouspalvelutrendit
 • Tapahtumatrendit
 • Total trends – Tarjoaa lisää avainlukuja hotellien käyttöön, joilla arvioida kokonaistuottoa.
 • Esimerkiksi miten hyvin neliöt tuottavat, mahdollistaa vertailun miten hyvin limited service hotelli ilman aulatiloja tuottaa verrattuna täyden palvelun hotelliin, jossa on aula-, kylpylä-, ravintola- ja kokoustiloja.
 • Vuodekäyttöasteen avulla voidaan todentaa konseptin ja valitun kohderyhmän tavoitettavuutta.
 • Tuleva varaustilanne
 • Suomessa tällä hetkellä käytössä majoitusalalla. Tarjoaa kuukausittaisen katsauksen tulevista huonevarausmääristä seuraavat 12 kk eteenpäin. Lukumäärät vertailtavissa myös edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.
 • Kestävyystrendit
 • kuten energian ja vedenkäyttö, ruokahävikki ja ekologiset ostot

Tutustu ja lue lisää

https://www.benchmarkingalliance.com/  

https://hmmhconsulting.com/index.php/fi/benchmarking-alliance-finland-matkailutrendit-matkailun-tiedollajohtaminen (Suomen virallinen kumppani)


Salmi Platform

Salmi Platformin palvelujen lähtökohtana on matkailijan mobiilisti tai verkossa täyttämät kyselyt ja niiden tarjoama tieto. Palvelut on tuotteistettu jatkuvaan seurantaan, tapahtumien seurantaan ja hiilijalanjäljen seurantaan. Tiedonkeruuseen yhdistetään mobiilioperaattoreiden dataa.

Kyselyillä kerätään mm. 

 • Demografiset tiedot
 • Matkustusmotiivi, Viipymä
 • Välitön matkailutulo
 • Tyytyväisyys (vapaa sana), Suositteluhalukkuus (NPS)

Kysely osittain räätälöitävissä asiakasorganisaation tarpeiden mukaisesti. Omien kysymysten ja vaihtoehtojen lisääminen mahdollista.

Lisätietoja https://www.salmiplatform.com/


BizLens

BizLens kokoaa yhteen datan organisaation omista digitaalisista kanavista ja työkaluista samalle alustalle. Käyttäjä kirjautuu vain tälle alustalle eikä dataa tarvitse etsiä monesta eri paikasta. Yhteenvetojen lisäksi on mahdollista päästä pintaa syvemmälle yksittäisten sivustojen, kanavien ja postausten informaatioon.

Data selkeästi koostettuna ja visualisoituna tulkinnan helpottamiseksi ja päätöksenteon tueksi. Bizlens on lisäksi myös raportointityökalu, esimerkiksi hallitukselle tai alueen matkailuyrityksille raportointiin.

 

Lue lisää https://bislenz.com/


Visitory

Matkailualueen kehittymisen seurantaan ja suunnitteluun, toimenpiteiden vaikutuksien mittaamiseen ja tiedon alueelliseen jakamiseen tarkoitettu palvelu. Visitory mahdollistaa vertailuanalyysien tekemisen kotimaan, Ruotsin ja Norjan matkailualueiden välillä.

Data kerätään monista eri lähteistä, jatkojalostetaan ja visualisoidaan, sitten jaetaan alueille. Visitory tarjoaa julkisia tilastoja monille erikokoisille alueille (maakunta, seutukunta, kuntataso), mutta Premium –alueille monipuolisempi ja ajankohtaisempi data saatavilla.

Lue lisää    https://visitory.io/fi/


Tourism of Tomorrow Lab

Matkailun temaattisen kumppanuuden Digitalization and Safety in Tourism  (https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digitalisation-and-safety-for-tourism) pohjalta syntynyt eurooppalainen yhteistyöaloite Tourism of Tomorrow Lab tarjoaa matkailun tiedolla johtamisen palveluja matkailualuielle.

Tourism of Tomorrow Lab on NECSTouR:n osasto, joka toimittaa dataan perustuvia palveluita Premium-jäsenille. Tavoitteenamme on ratkaista konkreettisia ja todellisia ongelmia käsi kädessä DMO:n teknikkojen kanssa ja jakaa oppimisia verkon jäsenten kesken.

Osaston nykyinen ydin on kolmen asiantuntijan tiimi: Senior Data Scientist, Digital Tourism Consultant Expert ja Senior Tourism Data Expert NECSTouR-tiimin täyden tuen kanssa.

Osasto sijaitsee Andalucía Labissa, Marbellassa, ja sitä hallinnoi tämä alue Lapin liiton tuella. T

Lue lisää https://necstour.eu/tourism-tomorrow-lab