Lapin matkailu seutukunnittain

Hankkeen tavoitteena on koota yhteen tietoja, joita voidaan hyödyntää matkailun kehittämisessä

Sivun päivittämisestä vastaa EAKR- rahoitteinen(Vipuvoimaa EU:sta) Lapin matkailun tiedolla johtamisen osaamisen syventäminen projekti, jota toteuttavat Lapin amk ja Lapin liitto. Tälle sivulle on koottu yhteen matkailun kehitystä kuvaavat tiedot seutukunnittain. Seutukunnittaisen tarkastelun aineistoina on käytetty Tilastokeskuksen aineiston lisäksi VÄLKKY – vähähiilisyyden ja taloudellisesti kestävän kehityksen edistäminen Lapin matkailussa –hankkeen 2021 Lapin matkailun elinkaaristen aluevaikutusten selvitystä.

 • Aluetalous-selvityksen tavoitteena oli
 • Lapin matkailun toteutuneiden aluetalousvaikutusten kuvaaminen
 • Lapin matkailun tulevia aluetalousvaikutuksien ennakoinnin mahdollistaminen
 • Nostaa ymmärrystä Lapin matkailun merkityksestä maakunnallisella ja seutukunnallisella tasolla
 • Lapin seutukunnat voidaan pitkän ajan kehityksessä jakaa kahteen ryhmään
 • Nopean kasvun seutukunnat Rovaniemi, Tunturi-Lappi ja Pohjois-Lappi (kasvua 109 % vuodesta 1995 vuoteen 2019)
 • Maltillisen kasvun Torniolaakso, Kemi-Tornio ja Itä-Lappi (kasvua 52 % vuodesta 1995 vuoteen 2019)
 • Koronakriisin aikana Itä-Lappi kasvatti markkinaosuuttaan 7 prosenttiyksikköä ja Rovaniemi menetti 5 prosenttiyksikköä

Itä-Lappi

Itä-Lapin rekisteröityjen yöpymisten määrä kasvoi yli 200 000 yöpymisistä vuodesta 1995 vuoteen 2021. Nopeaa kasvua on ollut vuodesta 2016 ja vuonna 2021 Itä-Lapissa saavutettiin ylivoimainen ennätysvuosi ja samalla markkinaosuus nousi. Kotimainen kysyntä oli vuonna 2021 yli 90 % Itä-Lapissa. Itä-Lapissa rekisteröidyt yöpymiset ovat kasvaneet keskimäärin 4 % vuodessa.

 

 • Itä-Lapissa rekisteröityjen yöpymisten määrä ovat kasvanut keskiarvona 4,0 % vuodessa. Ilman Covid -19 kriisin vaikutusta muutos on +4,1 %.
 • Nopeinta kasvu oli vuonna 2021 (yli 35 %) ja useina vuosina 2000- luvulla yi 10%.
 • Talvisesongin ulkomaisten rekisteröityjen yöpymisten määrä perusura on ollut nopeinta, lähes 20 % keskikasvuna ennen Covid – 19 kriisiä.
 • Eurooppa on tärkein kansainvälinen markkina.

Kemi-Tornion seutukunta

Kemi-Tornio rekisteröityjen yöpymisten määrä kasvoi yli 40000 yöpymistä vuodesta 1995 vuoteen 2019. Markkinaosuus Lapin yöpymistä on ollut 5-8 %. Kansainvälinen matkailu kasvoi vuosina 2017-2019 nopeasti. Kemi-Torniossa  rekisteröityjen yöpymisten määrä on lisääntynyt keskimäärin alle prosentin vuodessa.

 • Kemi-Torniossa rekisteröityjen yöpymisten määrä on kasvanut keskiarvona 0,4 % vuodessa. Ilman Covid -19 kriisin vaikutusta muutos on 2,8 %.
 • Nopeinta kasvu on ollut vuosina 2015 ja 2021 (yli 14 %)
 • Talvisesongin ulkomaisten kasvu on ollut nopeinta, yli 9 % keskikasvuna ennen Covid – 19 kriisiä
 • Eurooppa on suurin kansainvälinen markkina
 • Aasialaisten matkailijoiden rekisteröityjen yöpymisten määrä kasvoi nopeasti ennen kriisiä talvikausilla vuodesta 2017 alkane

Pohjois-Lappi

Pohjois-Lapin rekisteröityjen yöpymisten määrä kasvoi yli 300000 yöpymistä vuodesta 1995 vuoteen 2019. Pohjois-Lappi on säilyttänyt markkinaosuuden Lapin rekisteröidyistä yöpymistä ja kasvu on tullut kansainvälisen matkailun kasvusta. Kansainvälisen matkailun osuus rekisteröidyistä yöpymistä oli vuonna 2019 yli 60 % Pohjois-Lapissa. Pohjois-Lapissa rekisteröityjen yöpymisten määrä on lisääntynyt keskimäärin lähes   5 % vuodessa.

 • Pohjois-Lapissa rekisteröityjen yöpymisten määrä on kasvanut 1,2 % vuodessa. Ilman Covid -19 kriisin vaikutusta muutos on lähes 5 %.
 • Nopeinta kasvu on ollut vuosina 2021, 2016 ja 2012 (yli 10 %)
 • Talvisesongin romahduksesta vuonna 2021 huolimatta talvisesongin ulkomaisten rekisteröityjen yöpymisten kasvu on ollut nopeinta, yli 9% keskikasvuna ennen Covid – 19 kriisiä
 • Eurooppa on tärkein kansainvälinen markkina ja kasvoi voimakkaasti vuosina 2016-2019

Torniolaakso

Torniolaakson rekisteröityjen yöpymisten määrä pieneni yli 20000 yöpymistä vuodesta 1995 vuoteen 2021. Seutukunnan rekisteröidyt yöpymiset ovat vähentyneet keskimäärin 0,7 % vuodessa. Markkinaosuus on ollut 1 % Lapin yöpymistä vuodesta 2019. Koronakriisin vaikutus ei ole seutukunnassa ollut merkittävä.

 • Torniolaaksossa rekisteröityjen yöpymisten määrä on supistunut perusurana 0,7 % vuodessa.
 • Kasvua on ollut useina vuosina ja nopeinta kasvu oli vuonna 1999 (yli30%) ja vuosina 2012, 2015 ja 2018 (yli 10 %)
 • Talvisesongin ulkomaisten kasvu on ollut nopeinta, yli 18 % keskikasvuna ennen Covid – 19 kriisiä. Absoluuttisina lukuina kasvu ollut kuitenkin pientä.
 • Kansainvälisen matkailun osuus on pieni (alle 20 %)

Tunturi-Lappi

Tunturi-Lapin rekisteröityjen yöpymisten määrä kasvoi yli 500000 yöpymistä vuodesta 1995 vuoteen 2017. Kansainvälinen matkailu kasvoi nopeasti vuodesta 2016-2019. Tunturi-Lapissa rekisteröidyt yöpymiset ovat kasvaneet keskimäärin lähes 5 % vuodessa koronakriisiin asti. Tunturi-Lappi on yöpymismääriltään ja markkinaosuudeltaa Lapin suurin seutukunta.

 • Tunturi-Lapissa rekisteröityjen yöpymisten määrä on kasvanut 1,7 % vuodessa. Ilman Covid -19 kriisin vaikutusta perusura on 4,7 %
 • Tunturi- Lapin markkinaosuus on suurin Lapin yöpymisistä
 • Nopeinta kasvu on ollut vuosina 2003, 2016 ja 2021 (yli 11 %)
 • Talvisesongin ulkomaisten kasvu on ollut nopeinta, yli 11 % keskikasvuna ennen Covid – 19 kriisiä.
 • Eurooppa on tärkein kansainvälinen markkina ja kasvua on tullut erityisesti talvikaudella