Pyhä-Luosto

Pyhä-Luoston matkailukohde muodostuu kahdesta matkakeskuksesta. Alueen matkailuorganisaation Visit Pyhä-Luoston toiminnan tavoitteena on edistää Pyhä-Luosto matkailualueella toimivien yritysten yhteistoimintaa, lisätä alueen kansallista ja kansainvälistä vetovoimaisuutta ja tunnettavuutta matkailualueena sekä valvoa alueen matkailuyritysten ja kiinteistönomistajien yhteisiä etuja. Pyhä-Luosto ry:n pyrkii omalla toiminnallaan edistämään Lappi-strategian tavoitteita tukevan Pyhä-Luosto strategian ja alueella meneillään olevien kansainvälisen tason aluesuunnitelmien tavoitteiden toteutumista sekä koordinoimaan alueella tapahtuvia kehitys- ja investointihankkeita (www.pyha.fi)

Tiedolla johtamisen hankkeen projektissa Pyhä-Luosto alueella keskityttiin asiakaspalautteiden kokoamiseen, matkailukohteen hiilijalanjäljen mittaamiseen ja matkailun kehityksen seurannan kehittämiseen.

Matkustuskiinnostus Pyhä-Luosto

Matkustuskiinnostuksen seurantaan käytetään Google trends- seurantaa.

Matkustuskiinnostuksen seuranta päivittyy viikottain.

Alla olevasta kuviosta voi katsoa Pyhän ja Luoston matkailukohteiden koskevien hakujen kehitystä viimeisen vuoden vuoden aikana. Kotimaiset ja koko maailma- koskevat kuviot ovat erikseen.  Google trends ilmoittaa määrät indeksi- lukuna, joten samassa kuviossa vertailu ei ole suositeltavaa.Asiakkaiden kokemuksia ja palautteita Pyhä-Luostolta

Tieva-hankkeessa hankittiin MyReputation-palvelusta asiakaspalautta koskevaa tietoa koko maakunnasta ja erillisistä kohteista. Palvelussa esitetty tieto on peräisin useista yleisesti käytössä olevista tunnetuista asiakaspalautekanavista. Eri kanavista peräisin oleva tieto on muokattu siten, että niistä on voitu muodostaa yleisarvosanoja.


Matkailun kehitys Pyhä-Luostolla

.

lisää teksti

Hiililjalanjäljen mittaus Pyhä-Luostolla

Onnistunut aluelaskenta edellyttää, että yrityksistä on käytössä riittävästi luokittelutietoja, joilla laskelmat pystytään ekstrapoloimaan luotettavasti koko alueen yrityksiä koskevaksi. Tietojen riittävälle tasolle ei voi antaa yksiselitteistä määritystä, sillä asiaan vaikuttaa tarkasteltavan kohteen yritysten koon, toimialojen ym. vaihtelu, sekä alueella saatavilla olevat energian, liikkumisen, jätehuollon ja muun kulutuksen muodot. Yrityksiä pyydettiin toimittamaan tiedot kirjaamalla ne Matkailun CO2-laskuriin, yhtenä lukuna koko vuodelta. 

 

Tavoitteena oli saada 4-5 yritystä jokaiselta matkailun päätoimialalta: majoitus, ruoka ja ohjelmapalvelut, ja tiedonkeruulle oli alustavasti varattu noin 2 kuukautta aikaa. Käytännössä tämä ajanjakso osui kevättalven sesongin päälle, mikä rajasi aika tavalla osallistujien tälle projektille käytettävissä olevaa työaikaa, joten tiedonkeruuta jatkettiin yksilöllisen tuen kanssa joustavasti aina toukokuulle asti. 

Laskennan toteutus

Laskenta on tehty Matkailualan CO2-laskurilla, joka on alkujaan kehitetty Lapin liiton VÄLKKY-hankkeessa ja on sittemmin siirretty Business Finlandin ylläpidettäväksi osana Sustainable Travel Finland -palveluja. Laskuri löytyy osoitteesta co2calc.visitfinland.fi 

 

Laskenta tehtiin yrityksen ilmoittamien kulutustietojen perusteella. Nämä kirjattiin osallistujayritysten toimesta laskuriin lomakkeen kautta, useimmiten vuositasolla. Yritysten käyttäjät myös valitsivat itse kulutustietoihin sopivat päästökertoimet laskurin kirjastosta. Päästökerroinkirjaston kertoimet ovat pääsääntöisesti suomalaisista, julkisista tutkimuslähteistä ja tilastoista kerättyjä, keskimääräisiä ja Suomen oloihin sopivia kertoimia.