Lappi

TIlannehuoneen tavoitteena on koota yhteen tietoja, joita voidaan hyödyntää matkailun koronatoipumisessa ja kehittämisessä. Tälle sivulle kootaan tiedot Lapin maakunnallisella tasolla.

Matkan suunnitteluvaiheessa seurataan Lapin kiinnostavuutta hakukoneissa. Keskeisenä mittarina matkailun kehittymiselle on rekisteröityjen yöpymisen kehitys. Kansainvälisen matkailun osalta merkittävää on lentoliikenteen kehitys ja sen näkymät.

Sivun päivittämisestä vastaa EAKR- rahoitteinen(Vipuvoimaa EU:sta) Lapin matkailun tiedolla johtamisen osaamisen syventäminen- projekti, jota toteuttavat Lapin amk ja Lapin liitto.

Matkustuskiinnostus Lappiin

Kansainvälisen matkustuskiinnostuksen indikaattorina käytetään globaaleja lento- ja  hotellihakuja.Covid-19 kriisin vaikutus näkyy voimakkaana pudotuksena vuoden 2020 keväällä. Tämän jälkeen matkustuskiinnostus on lisääntynyt seuraillen pandemian vaiheita. Kesän 2022 aikana kiinnostus on ollut kasvussa, mutta edelleen ollaan reilusti koronaa edeltävän ajan hakumääristä.

 

Lappiin suuntautuvissa hakutrendeissä on sekä kotimaassa että kansainvälisesti suurin kiinnostus ollut jouluna 2019. Kansainvälinen matkailu palautui Lappiin talvella 2021-2022 ja matkailumäärien suhteen päästiin jo lähelle koronaa edeltävää aikaa.

Hakumäärät eivät kuitenkaan ole vielä samalla tasolla. Koronavuosina kiinnostus kasvoi erityisesti kotimaasta ja kesäkaudelle.

Helmikuussa 2022 näkyy kansainvälisten hakujen lyhyt aikainen pudotus, joka ajoittuu Venäjän aloittaman hyökkäyssodan käynnistymiseen.

Hakumäärien ja toteutuneiden matkailumäärien osalta voidaan tulkita, että Lappi edelleen kiinnostaa matkailukohteena ja näkymät ovat positiiviset tulevaisuudessa.Matkailun kehitys Lapissa 1995-2021

Lapin rekisteröityjen yöpymisten määrä kaksinkertaistui vuodesta 1995 vuoteen 2019. Nopean kansainvälisen matkailun kasvun jälkeen (2016–2019) kansainvälisten yöpyjien osuus ylitti 50 % . Koronatoipuminen käynnistyi vuonna 2021 ennätyssuuren kotimaisen kysynnän tukemana

Lapissa rekisteröidyt yöpymiset ovat kasvaneet keskimäärin 2 % vuodessa

Lapin matkailu on varsin riippuvainen talvesta. Talven osuus vuosittaisista rekisteröityneistä yöpymisistä on lähes kaksi kolmasosaa ja majoitusmyynnistä jopa yli 70 %. Talvella (marras-huhtikuu) kansainvälisten matkailijoiden osuus on jo pitkään ollut suurempi kuin kotimaisten osuus ja etenkin viime vuosien aikana kasvanut merkittävästi.

  • Lapissa rekisteröityjen yöpymisten määrä on kasvanut 1,6 % vuodessa. Perusura ilman Covid-19-pandemiaa on ollut 4,6 %.
  • Nopeinta rekisteröityjen yöpymisten kasvu on ollut vuosina 2016 ja 2021, jolloin kasvu oli yli 13 %.
  • Talvisesongin ulkomaisten yöpymisten määrän kasvu on ollut nopeinta. Se oli yli 9 % keskikasvuna ennen Covid-19-pandemiaa.
  • Eurooppa on suurin kansainvälinen markkina-alue ja koronatoipuminen käynnistyi vuonna 2021.

 

 

Talvikauden kansainvälisten rekisteröityjen yöpymisten määrä kasvoi lähes seitsemänkertaiseksi vuodesta 1996 vuoteen 2019

Perusura ilman Covid-19 vaikutusta on lähes 10 % kasvu vuosittain. Covid-19-pandemian vaikutus näkyy talvikauden 2021 kansainvälisen matkailun romahduksena

Talvikaudelle marraskuusta 2020 – huhtikuuhun 2021 kansainvälinen matkailun Lappiin romahti voimakkaasti

Suurin kysyntä Lapin matkailulle talvikaudella tulee Euroopasta. Eurooppalaisten rekisteröityjen yöpymisten osuus on ollut yli   70 %

Kesäkauden kansainvälisten rekisteröityjen yöpymisten määrä on noin 10 % koko vuoden yöpymisistä Lapissa

Perusuran mukainen kasvu on ollut 1,2 % vuodessa eli kasvu on ollut hidasta

Eurooppalaisten matkailijoiden lisäksi Skandinaviasta tulevat matkailijat ovat kesäkaudella merkittävä ryhmä.

Ennen covid-19-pandemiaa matkailijoiden määrä Aasiasta kasvoi