Lappi-sopimuksen skenaariot

Lappi-sopimus on Lapin maakuntaohjelma vuosille 2018–2021. Se on kehittämisstrategia, joka esittää alueen toimijoiden yhdessä muodostaman kokonaiskuvan seuraavan neljän vuoden strategisesta kehittämisestä sekä rahoituksen suuntaamisesta. Tämä sivu avaa Pohjoiset näkymät 2040 -skenaarioita, joiden pohjalta on on muodostettu Lapin tulevaisuuskuva ”Ponnistetaan pohjoisesta arktisella luksuksella”.

Ponnistetaan pohjoisesta arktisella luksuksella

Lapin tulevaisuuskuva ”Ponnistetaan pohjoisesta arktisella luksuksella” on valmisteltu Pohjoisen näkymät 2040 -skenaarioiden pohjalta. Kolmesta erilaisesta skenaariovaihtoehdoista koottiin yhteen Lapin tavoitteellista tulevaisuutta parhaiten kuvaavia piirteitä.

Pohjoisen näkymät

Syksyn 2015 ja kevään 2016 aikana toteutettiin Pohjoisen näkymät -skenaarioprosessi, jossa luotiin tulevaisuuskuvia vuodelle 2040. Tälle sivulle on koottu tulokset sekä aiheeseen liittyvää materiaalia. Prosessi on toteutettu Ennakoinnin pohjoinen yhteistyö -hankkeen toimenpiteenä.

Skenaarioprosessin materiaali on kaikkien hyödynnettävissä.

Aineistoa skenaarioita varten koottiin asiantuntijakyselyllä sekä kahdessa tulevaisuustyöpajassa. Ensimmäinen työpaja järjestettiin Pohjoisen näkymät – Tulevaisuuspäivänä Rovaniemellä 12.11.2015. Tulevaisuuspäivän tulokset on luettavissa Pohjoisen uutisissa 1.4.2040, Todennäköinen tulevaisuus.

Skenaarioprosessi jatkui 29.1.2016 pidetyssä Pohjoisen vaihtoehtoiset tulevaisuudet -työpajassa, joka toteutettiin yhteistyössä Kansallisen ennakointiverkoston (KEV) kanssa. Pajan tuloksena syntyi kaksi vaihtoehtoista tulevaisuuskuvaa, jotka muokattiin myös Pohjoisen uutisiksi.

Molempien työpajojen tulokset ovat luettavissa alla olevista Prezi-julkaisuista:

  • The Northern Outlook 2040 - In English

    The future of Lapland and potential industries on the area have been explored in the Northern Outlook 2040 -process. The Northern Outlook 2040 consists of three scenarios: Striving from the North, Arctic luxury and The Gran Canaria of the Arctic Circle.

    The Northern Outlook 2040 has been created in the Northern Cooperation of Foresight -project (ESF).

    The scenarios are available on this link: The Northern Outlook 2040 – Three scenarios

Aiheeseen liittyviä linkkejä