Auto-ja logistiikka-ala

Auto- ja logistiikka-alan toimialalusteri arvioi toimialan tulevaa kehitystä Lapin alueella ja ennakoi alan työvoima- ja osaamistarpeita. Klusteri tekee yhteistyötä maakunnan kasvavien toimialojen kanssa varmistaen niin tavaroiden kuin henkilöiden liikkuvuuden.

Toimialan näkymät Lapissa

Toimialan näkymät ovat hyvät ja kohtuullisen vakaat. Pahin on jo takana ja ala on kääntymässä nousuun teollisuuden kehittymisen kautta. Rakennusteollisuudessakin on havaittavissa pieniä piristymisen merkkejä.

Tarvetta on parantaa yleistä mielikuvaa kuljettajan työn todellisesta luonteesta, jotta alalle saadaan houkuteltua oikeanlaisia työntekijöitä, joilla on motivaatio ja asenne kohdallaan.

 • Vahvuudet

  • Toimiala kehittyy kovaa vauhtia ja jatkuvuus on taattu
  • Työvoimaa hyvin saatavilla
  • Toimialalla pitkään toimineita yrityksiä
  • Puolustusvoimat selkeä resurssi
  • Alan työnantajien valmius houkutella aktiivisesti töihin ammattitaitoisia kuljettajia
  • Lapissa alan koulutusta
  • Yhteishankintakoulutus

  (23.9.2015 Auto- ja logistiikka-alan klusteri)

 • Heikkoudet

  • Talouden yleinen tila ja äkkinäiset muutokset
  • Alan heikko houkuttavuus
  • Ikärajat vaikeuttavat alalle tuloa
  • Investointikyky yleisesti heikko
  • Alan pirstaleisuus
  • Kaluston vanheneminen
  • Pätevien kuljettajien heikko saatavuus lähitulevaisuudessa
  • Oppisopimuskoulutus ei järkevää kuljetusalalle
  • Paljon työttömyyttä erityisesti Rovaniemen alueella

  (23.9.2015 Auto- ja logistiikka-alan klusteri)

 • Mahdollisuudet

  • Erittäin kehittynyt maan sisäinen logistiikka lisää kilpailukykyä
  • Alan ulkoisen kuvan paraneminen ja vetovoiman kasvaminen
  • Kilpailuedun saaminen keskittymisen kautta
  • Kaivosteollisuuden kasvu
  • Tiivis yhteistyö puolustusvoimien kanss
  • Toimijoiden yhteiset rekrytointitapahtumat

  (23.9.2015 Auto- ja logistiikka-alan klusteri)

 • Uhat

  • EU:n tuomat haasteet ja jatkuvat muutokset
  • Talouden suhdanteiden voimakas vaikuttavuus alalle
  • Harmaa talouden kasvaminen lainsäädännön edelleen kiristyessä
  • Kulujen kasvu rahtihintojen pysyessä ennallaan

  (23.9.2015 Auto- ja logistiikka-alan klusteri)

Toimialan tulevaisuuden haasteet

Harmaan talouden kitkeminen kuljetusalalta on haaste, johon kaivataan valtiovallan ponnisteluja. Valvonnan määrä liikenteessä on vähentynyt ja liikenteen ja alan toimijoiden valvonnassa olisikin syytä panostaa esimerkiksi poliisin, verottajan ja työsuojeluviranomaisten yhteistyöhön.

Toimialan mahdollisuudet

Pohjoisen alueen kehittyminen nähdään alan kasvun mahdollisuutena. Alalla tarvitaan toimijoita myös jatkossa, todennäköisesti entistä enemmän. Alan yrittäjyys nähdään kiinnostavana ja yrityskoot ovat kasvussa. Myös biopolttoaineet tuovat alalle uusia mahdollisuuksia.

Työllisyysnäkymät

Työllisyysnäkymät kuljetusalalla ovat vakaat. Uusia osaavia työntekijöitä palkataan, mutta varsinaista kuljettajapulaa ei alalla ole tällä hetkellä.

Toimialan tulevaisuuden osaamisalueita

Perusammattitaidon lisäksi toimialalla tullaan tarvitsemaan yhä enemmän sähköisen tiedonsiirron osaamista, kun seurantajärjestelmät auton, terminaalin, asiakkaan ja konttorin välillä toimivat sähköisesti. Monipuolinen ammattitaito sekä asiakas- ja esimiesosaaminen on toimialalla tärkeää. Myös pienyrittäjien liiketoimintaosaamista tulee kehittää. Polttoainekuljetuksen puolella turvallisuusosaaminen on tärkeää.

Työntekijöiden jatkokoulutuspäiviä tulisi pystyä valikoimaan ja räätälöimään yritysten omiin tarpeisiin.

(29.9.2015 Auto- ja logistiikka-alan klusteri)


Aiheeseen liittyviä linkkejä