Etusivu

Lapin luotsi ohjaa sinut Lapin ennakointitiedon lähteille ja auttaa luomaan kuvaa Lapin tulevaisuuden näkymistä. Lappi nyt ja Elinkeinojen näkymiä -osiot kokoavat tilastotietoa Lapista.

Lappi nyt - tilastotietoa Lapista

Lappi Nyt -sivulla kuvataan Lapin toimintaympäristöä ja nykytilan näkymiä. Valikosta vasemmalta löydät yleistä tilastotietoa Lapista, muun muassa väestöstä, kuntataloudesta ja työllisyydestä. Elinkeinojen näkymiä -osiosta löydät tilastotietoa ja näkymiä Lapin elinkeinoista, yritystoiminnasta ja toimialoista.  

Peruspalvelut

Peruspalvelut -osiosta löydät tietoa palvelujen saatavuudesta ja laadusta, sekä kuntien resursseista Lapin maakunnassa.

Kuntien peruspalveluiden saavutettavuus ja laatu

Tältä sivulta löydät tuoreen tiedon Lapin kuntien peruspalveluiden saavutettavuudesta ja laadusta, sekä linkkejä eri virastojen verkkosivuille, hankkeisiin ja suunnitelmiin.

Kuntatalous

Tällä sivulla voit tutustua Lapin kuntatalouteen ja kuntatalouden tietolähteisiin.

Väestö

Tällä sivustolla pääset tutustumaan Lapin maakunnan väestön nykytilaan ja muutoksiin pitkällä aikavälillä. Valikosta löytyy tilastotietoa väestön kehityksestä, muuttoliikkeestä sekä koulutustasosta.

Väestön kehitys

Tältä sivulta löydät tietoa Lapin maakunnan väkiluvun kehityksestä, sekä väestörakenteesta ja sen muutoksista. Ennusteiden avulla saadaan osviittaa myös tulevista muutoksista.

Muuttoliike

Muuttoliike -sivulta löydät tietoa Suomen sisäisestä muutosta maakunta- ja kuntatasolla, sekä Lappiin ulottuvasta maahanmuutosta ja pakolaisuudesta.

Maahanmuutto

Maahanmuutto-sivulta löydät tietoa ulkomaalaisista Lapissa sekä aiheeseen liittyviä linkkejä.

Koulutustaso

Sivulta löydät ajankohtaisen tiedon väestön koulutustasosta, koulutusrakenteesta ja tulevaisuuden näkymistä Lapin maakunnassa.

Työllisyys

Työllisyys -sivulta löydät kuvioina ja taulukkoina tietoa työllisyydestä ja työttömyydestä Lapissa sekä aiheeseen liittyviä linkkejä.

Hyvinvointi

Hyvinvointi -osiosta löydät sosiaaliseen, psyykkiseen, fyysiseen ja taloudelliseen hyvinvointiin liittyviä tilastoja, linkkejä ja indikaattoreita.

Terveys ja sosiaalinen hyvinvointi

Pientuloisuus ja käytettävissä olevat tulot

Tältä sivulta löydät tietoa viime vuosien pienituloisuusasteesta ja käytettävissä olevista tuloista, sekä hieman pidemmän aikavälin kehityksestä Lapin maakunnan asukkaiden tulotasossa.

Osaaminen ja tutkimustoiminta

Tältä sivulta löydät aihepiiriin osaaminen ja tutkimustoiminta liittyviä tiedonlähteitä.

Liikenne ja tietoliikenne

Liikenne ja tietoliikenne sivu kokoaa Lapin alueen liikenteeseen ja tietoliikenteeseen liittyviä tietolähteitä.

Ympäristö, luonnonvarat ja energia

Ympäristö, luonnonvarat ja energia -sivulle on koottuna aiheeseen liittyviä linkkejä. Ilmastoneutraaliuteen siirtymisen vaikutusten tukitoimesta, Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) löydät lisätietoa tämän sivun alasivulta.

Oikeudenmukainen siirtymä

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF) on koheesiopolitiikan uusi rahoitusväline, jonka tarkoituksena on tukea alueita, joille ilmastoneutraaliuteen siirtyminen aiheuttaa vakavia taloudellisia ja sosiaalisia haasteita. Keskeisenä tavoitteena on varmistaa, että siirtymän vaikutusten kohteena suoraan tai välillisesti oleville yrityksille ja työntekijöille tarjotaan tukitoimia, jotka auttavat elinkeinotoiminnan toimialan muuttamisessa, sekä yrittäjien että työntekijöiden osaamisen vahvistamisessa ja uudelleen suuntaamisessa.

Kulttuuri ja saamelaiskulttuuri

Tältä sivulta löydät aihepiiriin kulttuuri ja saamelaiskulttuuri liittyviä tiedonlähteitä.

Tilannehuone

Tiedolla johtaminen on ajankohtainen kehittämisteema matkailun kehittämisessä. Nopeasti muuttuva toimintaympäristö edellyttää matkailuelinkeinolta ja muilta matkailun kehittäjiltä kykyä herkkään reagointiin toiminnan ohjaamiseksi vastaamaan kysynnän muutoksiin. Päätöksenteko edellyttää riittävän kattavaa ja ajantasaista tietoa, sekä kykyä hyödyntää sitä. Covid 19 -epidemia on tuonut korostetusti esiin tiedolla johtamisen tarpeen. Hankkeen lyhyen aikavälin tavoitteena on tarjota Lapin matkailuyrityksille tietoa, jonka avulla ne voivat ohjata toimintaansa Covid-19-epidemian toipumisvaiheessa ja epidemian jälkeisessä vaihessa. Matkailu on kohdannut epidemian myötä voimakkaan murroksen ja tulee olemaan todennäköisesti varsin erilaista, kuin aiemmin. Reagoiminen tähän edellyttää kattavaa ja ajantasaista tietoa. Hankkeen tavoitteena on, että Lapin matkailuyritykset pystyvät vastaamaan kysyntään kehittämällä tarpeen mukaan uusia tuotteita ja palveluja. Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on tukea näin maakunnan elinvoimaa auttamalla keskeisen tärkeää matkailuelinkeinoa turvaamaan toimintansa.   Hankeaika: 1.6.-31.12.2021. Rahoitus: hankkeen kokonaisrahoitus on 95100 €, josta EAKR- ja valtion rahoitusta 73 600 €.    

Lapin matkailu ja korona

Matkailu on Lapissa tärkeä elinkeino, joka on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Keväällä käynnistyneen Covid-19 pandemian takia toimiala on suurien haasteiden edessä.Tälle sivustolle on koottu keskeisimpiä tietoja ja tunnuslukuja, jotka kuvaavat koronavaikutuksista Lapin matkailuun.      

Lappi

TIlannehuoneen tavoitteena on koota yhteen tietoja, joita voidaan hyödyntää matkailun koronatoipumisessa. Tälle sivulle kootaan tiedot Lapin maakunnallisella tasolla. Tavoitteena on tuottaa tietoja tulevasta talvikaudesta 2020-2021 ja lisäksi koota yhteen tietoja covid19- pandemian vaikutuksista matkailuun Lapissa. Tiedot jäsennetään asiakkaan polun mukaisesti eli tietoja kerätään suunnitteluvaiheesta, varaus- ja ostovaiheesta, asiakkaiden matkailusta Lapissa sekä jatkossa myös matkailijoiden kokemusten jakamisesta. Matkan suunnitteluvaiheessa seurataan Lapin ja sen kohteiden kiinnostavuutta hakukoneissa. Varaus- ja ostovaiheessa seurataan varausten määrää majoituspalveluihin. Matkailua Lapissa seurataan mm. matkojen määriä, yöpymisiä ja liikkumista Lapissa koskevien tilastojen kautta. Sivun päivittämisestä vastaa EAKR- rahoitteinen(Vipuvoimaa EU:sta) Lapin matkailun koronatoipumisen tilannehuone- projekti, jota toteuttavat Lapin amk ja Lapin liitto. Tälle sivulle päivitetään viikoittain tietoja koronavaikutuksista ja ennakkotietoja talvikauden 2020-2021 varauksista. Tuoreimmat tiedot palvelussa ovat: AirBnB- varaustilanne 10.1.2021, AirBnb- myynnit ja lentomatkustajat 28.2.2021, Benchmarking alliancen palvelun ( 20 hotellien näytteen) tiedot 23.2.2021.asti, muut rekisteröidyt majoitukset ja majoitusmyynnit 28.2..2021,   google trends- tiedot päivittyvät viikottain. Tietoja päivitetään viikottain ja sivuston tietoja lisätään jatkuvasti.

Rovaniemi

Hankkeen tavoitteena on koota yhteen tietoja, joita voidaan hyödyntää matkailun koronatoipumisessa. Tiedot jäsennetään asiakkaan polun mukaisesti eli tietoja kerätään suunnitteluvaiheesta, varaus- ja ostovaiheesta, asiakkaiden matkailusta Rovaniemellä sekä jatkossa myös matkailijoiden kokemusten jakamisesta. Matkan suunnitteluvaiheessa seurataan Rovaniemen ja Rovaniemen kohteiden kiinnostavuutta hakukoneissa. Varaus- ja ostovaiheessa seurataan varausten määrää matkailupalveluihin. Asiakkaiden matkailusta Rovaniemellä seurataan mm. matkojen määriä, yöpymisiä ja liikkumista Lappia koskevien tilastojen kautta. Sivun päivittämisestä vastaa EAKR- rahoitteinen (Vipuvoimaa EU:sta) Lapin matkailun koronatoipumisen tilannehuone- projekti, jota toteuttavat Lapin amk ja Lapin liitto. Tälle sivulle päivitetään viikoittain tietoja koronavaikutuksista ja ennakkotietoja talvikauden 2020-2021 varauksista. Tuoreimmat tiedot palvelussa ovat: AirBnB- varaustilanne 10.1.2021, AirBnb-myynnit ja lentomatkustajat 31.12.2020, rekisteröidyt majoitukset ja majoitusmyynnit 30.11.2020,   google trends-tiedot päivittyvät viikottain.  Tietoja päivitetään viikoittain ja sivuston tietoja lisätään jatkuvasti.  

Kohteesi mukaan tähän?

Lapissa matkailualueiden ja keskusten tietotarpeet vaihtelevat, muodostetaan tässä hankkeessa pilotoimalla 5 erilaisen lappilaisen matkailukeskuksen kanssa malli optimaalisesta tietokokonaisuudesta, joka tukee kunkin kohteen trendeihin perustuvaa ennakointia, strategista suunnittelua ja sitä kautta kohteen menestymistä kansainvälisillä markkinoilla. Kiinnostuitko? Ota yhteyttä projektipäällikkö Mirva Tapaninen, Lapin amk.

Tunturi-Lappi

Matkailu on Tunturi-Lapissa tärkeä elinkeino ja Lapin suurista matkailukohteista Levi ja Ylläs ovat alueen vetovoimatekijöitä. Muonio ja Enontekiö täydentävät Tunturi-Lapin tarjontaa. Keväällä käynnistyneen Covid-19 pandemian vuoksi toimiala on suurien haasteiden edessä. Tälle sivustolle on koottu keskeisimpiä tietoja ja tunnuslukuja, jotka kuvaavat koronavaikutuksia Tunturi-Lapin, ja siellä sijaitsevien matkailukeskusten, Levin, Ylläksen, Muonion ja Enontekiön matkailuun

Pohjois-Lappi

Matkailu on Pohjois-Lapissa ja sen matkailukohteissa erittäin tärkeä elinkeino, joka on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Keväällä käynnistyneen Covid-19 pandemian vuoksi toimiala on suurien haasteiden edessä. Tälle sivulle on koottu keskeisimpiä tietoja ja tunnuslukuja, jotka kuvaavat koronavaikutuksia Pohjois-Lapin matkailuun.

Itä-Lappi

Hankkeen tavoitteena on koota yhteen tietoja, joita voidaan hyödyntää matkailun koronatoipumisessa. Sivulle kootaan tiedot Itä-Lapin ja alueen matkailukeskusten tasolla. Tavoitteena on tuottaa tietoja tulevasta talvikaudesta 2020-2021 ja lisäksi koota yhteen tietoja covid-19-pandemian vaikutuksista matkailuun Itä-Lapissa. Tiedot jäsennetään asiakkaan polun mukaisesti eli tietoja kerätään suunnitteluvaiheesta, varaus- ja ostovaiheesta, matkailusta Itä-Lapissa sekä jatkossa myös matkailijoiden kokemusten jakamisesta. Matkan suunnitteluvaiheessa seurataan Itä-Lapin ja Itä-Lapin kohteiden kiinnostavuutta hakukoneissa. Varaus- ja ostovaiheessa seurataan varausten määrää matkailupalveluihin. Matkailusta Itä-Lapissa seurataan mm. matkojen määriä, yöpymisiä ja liikkumista Itä-Lapissa koskevien tilastojen kautta. Sivun päivittämisestä vastaa EAKR- rahoitteinen(Vipuvoimaa EU:sta) Lapin matkailun koronatoipumisen tilannehuone- projekti, jota toteuttavat Lapin amk ja Lapin liitto. Tälle sivulle päivitetään viikoittain tietoja koronavaikutuksista ja ennakkotietoja talvikauden 2020-2021 varauksista. Tuoreimmat tiedot palvelussa ovat: AirBnB- varaustilanne10.1.2021, AirBnb myynnit ja lentomatkustajat ja rekisteröidyt majoitukset  31.1.2021, majoitusmyynnit 30.12.2020,   google trends- päivitetään viikoittain ja sivustolle lisätään tietoja jatkuvasti.

Lapin matkailun saavutettavuus 2020-2021

SAAVUTETTAVUUS Tälle sivulle on koostettu Lapin saavutettavuutta koskevia tietoja ja kansainväliseen matkustuskiinnostukseen liittyviä tietoja. Julkaisemme Flightradarin tietoja kaupallisista lennoista ja niiden määrän muutoksista viime vuoteen verrattuna.

Lapin matkailun kehitys 2020 ja 2021

Matkailu on Lapissa tärkeä elinkeino ja keväällä käynnistyneen Covid-19 pandemian takia toimiala on suurien haasteiden edessä. Tälle sivulle  kootaan tärkeimmät tunnusluvut matkailun kehityksestä vuonna 2020 ja alkaneesta vuodesta 2021.

Projekti tausta ja tavoitteet

 
Tavoitteena on koota yhteen tietoja, joita voidaan hyödyntää matkailun koronatoipumisessa. Tavoitteena on tuottaa tietoja tulevasta talvikaudesta 2020-2021 ja lisäksi koota yhteen tietoja covid-19-pandemian vaikutuksista matkailuun Lapissa. Tiedot jäsennetään asiakkaan polun mukaisesti eli tietoja kerätään suunnitteluvaiheesta, varaus- ja ostovaiheesta, matkailusta Lapissa sekä jatkossa myös matkailijoiden kokemusten jakamisesta.Matkan suunnitteluvaiheessa seurataan Lapin ja Lapin kohteiden kiinnostavuutta hakukoneissa. Varaus- ja ostovaiheessa seurataan varausten määrää matkailupalveluihin. Lapissa seurataan mm. matkojen määriä, yöpymisiä ja liikkumista Lapissa koskevien tilastojen kautta.Sivun päivittämisestä vastaa EAKR-rahoitteinen (Vipuvoimaa EU:sta) Lapin matkailun koronatoipumisen tilannehuone-projekti, jota toteuttavat Lapin amk ja Lapin liitto. Tälle sivulle päivitetään viikoittain tietoja koronavaikutuksista ja ennakkotietoja talvikauden 2020-2021 varauksista.. Tietoja päivitetään viikoittain ja sivuston tietoja lisätään jatkuvasti. 

Lapin ennakointityö

Lapissa tehdään monipuolista ja aktiivista ennakointityötä verkostomaisesti toimien. Täältä löydät tietoa Lapin jatkuvan ennakoinnin toimintatavasta, ennakoinnin toimijoista ja erilaisista ennakointitiedon lähteistä. Osiosta löytyvät myös ennakointiklusterien sivut.

Ennakoinnin toimintatapa

Lapissa rakennetaan yhteistä tulevaisuutta. Lappilaiset ennakoivat tiiviissä yhteistyössä osaamisen, työvoiman, elinkeinojen ja toimintaympäristön kehitystä sekä tulevaisuuden näkymiä.

Ennakointivastaavat

Ennakointivastaavat kehittävät ja koordinoivat Lapin ennakointityötä.

Johdon strategiafoorumi

Johdon strategiafoorumi  käy maakunnan yhteistä tulevaisuuskeskustelua ja vahvistaa yhteisen työskentelyn avulla Lapin tahtotilaa ja yhdessä tekemistä.

Ennakointilupaukset

Ennakointilupaus on kuvaus ennakointityöstä, jota tehdään eri organisaatioissa Lapin maakunnan hyväksi.

Ennakoinnin toimialaklusterit

Lapissa toimii kymmenen ennakoinnin toimialaklusteria maakunnan elinkeinoelämän keskeisiltä ja kehittyviltä toimialoilta. Ne ovat keskeisessä roolissa elinkeinoelämän näkemysten kanavoimisessa Lapin kehittämiseen ja koulutuksen suuntaamiseen.

Auto- ja logistiikka-ala

Auto- ja logistiikka-alan toimialalusteri arvioi toimialan tulevaa kehitystä Lapin alueella ja ennakoi alan työvoima- ja osaamistarpeita. Klusteri tekee yhteistyötä maakunnan kasvavien toimialojen kanssa varmistaen niin tavaroiden kuin henkilöiden liikkuvuuden.

Energia-ala

Energia-alan toimialaklusteri arvioi toimialan tulevaa kehitystä Lapin alueella ja ennakoi alan työvoima- ja koulutustarpeita. Energiaklusteri tekee yhteistyötä erityisesti teollisuus- ja matkailuklustereiden kanssa.

Hyvinvointiala

Hyvinvointialan toimialaklusterissa ennakoidaan yhteiskunnallisten muutostekijöiden sekä megatrendien ja heikkojen signaalien vaikutusta alaan. Lisäksi tärkeää on muutosten vaikutusten arviointi alan ammattien kehittymiseen.

Luovat alat

Luovien alojen toimialaklusteri kokoaa alan osaajat, osaamisen ja ajankohtaisen tiedon yhteen. Klusterin tehtävänä on edistää toimijoiden välistä yhteistyötä. Luovat alat pitää sisällään muotoilualat, esittävät taiteet, elokuvaalan, pelit sekä käsityö- ja taidealat.

Kaivos- ja teollisuusalat

Kaivos- ja teollisuustoimialaklusterissa havainnoidaan Lapin teollisuuden kehittymistä kokonaisuutena, ml. suurteollisuus, teollisuuspalvelut sekä malminetsintätoiminta. Toimialalle on tärkeää, että alueella kehitetään osaamista yhteistyössä alueen oppilaitosten kanssa ja panostetaan toimialan vetovoimaisuuteen.

Liiketalous

Liiketalouden toimialalusteri kokoaa yhteen joukon lappilaisia liiketalouden ammattilaisia. Klusteri tähtää Lapissa harjoitettavan liiketoiminnan kehittämiseen ja vahvistamiseen sekä globaaleilla markkinoilla tarvittavan osaamisen saatavuuteen.

Luonnonvara-ala

Luonnonvara-alan toimialaklusteri havainnoi tulevaisuuden mahdollisuudet ja pullonkaulat yritysten ja koulutuksen näkökulmasta, jotta ala pääsee siihen vauhtiin, minkä luonto Lapissa mahdollistaa. Tavoitteena on myös verkostoituminen muiden alojen kanssa.

Matkailu

Matkailun toimialaklusterissa rakennetaan yhteistyötä muiden toimialojen kanssa ja etsitään yhteisiä tavoitteita rajapinnoilta. Klusteri keskittyy matkailun ydinliiketoiminnan kehittämiseen ja ennakointiin: liikenne, majoitus, ravitsemus, ohjelma- ja tukipalvelut.

Rakennusala

Rakennusalan toimialaklustrin toiminnassa pyritään rakennusalan työvoiman tarpeen ja koulutuksen tasapainoon, ottaen huomioon työvoiman liikkuvuuden, muuttuvat tarpeet, perusopetuksen sisällön ja täydennyskoulutuksen reagointiherkkyyden.

Ennakoinnin koulutusmateriaali

Koulutusmateriaali sivun alta löydät erilaisia työkaluja, menelmiä, sekä lähteitä ennakointitiedon luomista ja keräämistä varten.

Ennakoinnin työkalupakki

Ennakoinnin työkalupakki on suunniteltu Lapissa toteutettujen ennakointiosaamisen koulutusten rakennetta mukaillen.

Ennakoinnin pikakurssi -videosarja

Ennakoinnin pikakurssi on videosarja, jonka tarkoituksena on avata ja selkeyttää ennakoinnin peruskäsitteitä. Videosarjan tallenteet ovat noin 10-20 minuutin pituisia ja käsittelevät omia teemojaan.

Ajankohtaista

Lapin luotsin ajankohtaista -osio kertoo uusimmista Lapin ennakointitiedon uutisista, tapahtumista, sekä julkaisuista.

Lapin tulevaisuuksia - lyhyt aikaväli

Lapin tulevaisuuksia - osiossa pyritään hahmottamaan mahdollisia tulevaisuuksien kehityskulkuja maakunnassa. Tulevaisuuksista puhutaan monikossa, koska yhtä varmaa tulevaisuutta ei voida tietää. Lyhyen aikavälin tarkastelu keskittyy 0,5 – 2 vuoden aikavälillä tapahtuvaan ennakointiin. Lapin tulevaisuuksia hahmottavat mm. Lapin alueelliset kehitysnäkymät, ennakoidut työvoima- ja osaamistarpeet sekä Lapin suhdannekatsaus.

Lapin suhdannekatsaus

Lapin suhdannekatsaus on vuosittain toteutettu katsaus, joka perustuu Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tietoihin liikevaihdon, teollisuuden viennin henkilöstömäärän suhdannekehityksestä keskeisten toimialojen, matkailukeskusten sekä Kemi-Tornion ja Rovaniemen seutukuntien osalta.

Lapin SWOT

Lapin SWOT-analyysi on tiivistetty koonti koko toimintaympäristökuvauksessa esille nousseista Lapin tämän hetkisistä vahvuuksista ja heikkouksista sekä mahdollisuuksista ja riskitekijöistä vuoteen 2025.

Lapin Korona Exit -tiekartta

Lapin Korona Exit -tiekartan tarkoituksena on auttaa Lapin toimijoita hahmottamaan tietä ulos koronakriisistä sekä tunnistaa ja määritellä tähän tarvittavia toimenpiteitä vuosille 2021–2023.

Lapin tilanne- ja kehityskuva

Lapin tilanne- ja kehityskuva (aiemmin laadullinen tilannekuva) on alueen asiantuntemukseen perustuva näkemys maakunnan nykytilanteesta ja lähivuosien näkymistä. Tilannekuva laaditaan maakunnan ja valtioneuvoston välisen aluekehityskeskustelun tueksi. Aluekehityskeskustelujen eli ALKE-keskustelujen tavoitteena on löytää keskeisimmät yhteiset maakunnan kehittämiskohteet ja määritellä niille toimenpiteet.  Viimesin tilannekuva kuvaa maakunnan tilannetta vuonna 2021 ja sen pohjalta on käyty ALKE-keskustelu vuoden 2022 alkupuolella.

Lapin alueelliset kehitysnäkymät

Lapin alueelliset kehitysnäkymät -katsaus on Lapin ELY-keskuksen yhdessä alueellisten asiantuntijaverkostojen kanssa muodostama näkemys Lapin ja Lapin seutukuntien nykytilasta ja lähiajan kehitysnäkymistä.

Työvoima- ja osaamistarpeet

Työvoima- ja osaamistarpeet -sivuilta löytyy tietoa ammattibarometrista ja ammattien näkymiin liittyviä linkityksiä. Sivuilta löytyy myös osaamistarvekartoitusten raportit ja seutukuntien osaamisstrategiat.

Ammattibarometri

Ammattibarometri on työ- ja elinkeinotoimiston asiantuntijoiden näkemys keskeisten ammattien työmarkkinanäkymistä seuraavan puolen vuoden aikana.

Osaamistarvekartoitukset

Täältä löytyvät matkailu- ja palvelualan mikro- ja pk-yritysten osaamistarvekartoitusten raportit sekä seutukuntien osaamisstrategiat 2016-2020.

Lapin tulevaisuuksia - pitkä aikaväli

Lapin tulevaisuuksia - osiossa pyritään hahmottamaan mahdollisia tulevaisuuksien kehityskulkuja maakunnassa. Tulevaisuuksista puhutaan monikossa, koska yhtä varmaa tulevaisuutta ei voida tietää. Osioon kootaan jäsennettyä ennakointitietoa, jossa tulevaisuutta tarkastellaan pidemmällä aikavälillä (yli 2 vuotta). Täällä kuvataan myös ennakoinnin osuutta eri strategioissa ja strategisissa prosesseissa.

Työ- ja koulutusperusteinen maahanmuutto Lapissa

Työ- ja koulutusperusteinen maahanmuutto on yksi tärkeimmistä keinoista taata osaavan työvoiman saatavuus Lapissa väestörakenteen muuttuessa. Tämä tulee esille Lapin ELY-keskuksen, Lapin liiton ja Lapin TE-toimiston yhteistyössä julkaisemasta selvityksestä työ- ja koulutusperusteisen maahanmuuton kokonaiskuvasta ja kehittämistarpeista Lapissa.

Lapin tulevaisuuskuvat 2040-luvulla

Lappi-sopimus on Lapin maakuntaohjelma vuosille 2022–2025. Se on kehittämisstrategia, joka esittää alueen toimijoiden yhdessä muodostaman kokonaiskuvan seuraavan neljän vuoden strategisesta kehittämisestä sekä rahoituksen suuntaamisesta. Tämä sivu avaa Lapin tulevaisuuskuvat 2040+ -skenaarioita, joiden pohjalta on on muodostettu Lapin tulevaisuuskuvat.

Maaseutuohjelman ennakointiprosessi

Lapin maaseutuohjelman laatimisen yhteydessä on toteutettu laaja ennakointiprosessi. Ennakointiprosessin yhteydessä on toteutettu megatrendien ja trendien kartoittamista, Delfoi -asiantuntijapaaneli, Erätauko-keskusteluja, sekä maaseutuohjelman skenaariotyöpaja.

1. Maaseudun megatrendit ja keskeiset ilmiöt

Lapin maaseutu ei ole muusta maailmasta erillinen lintukoto, johon suuret ja globaalit kehityskulut, niin sanotut megatrendit eivät vaikuttaisi. Maaseutu saa niistä osansa – niin hyvässä kuin pahassakin.

2. Delfoi asiantuntijapaneeli

Maaseutuohjelman ennakointiprosessin osana toteutettiin Delfoi -asiantuntijapaneeli (24.9. – 18.11.2018), jonka tarkoituksena oli kartoittaa asiantuntijoiden mielestä tärkeitä ilmiöitä ja trendejä tulevaisuuskuvien työstämisen pohjaksi.

4. Lapin maaseutuohjelman skenaariopaja

Tässä kirjoituksessa avataan Lapin maaseutuohjelman ennakointityön osana toteutettua laajaa maaseutuohjelman skenaariotyöpajaa ja sen pohjalta laadittuja skenaarioita.

3. Erätauko -tulevaisuusdialogit

Tässä kirjoituksessa avataan maaseutuohjelman ennakointityön osana toteutettua laajaa tulevaisuusdialogien sarjaa – sekä menetelmää että sen nostamia oivalluksia.

Lapin sote-alan pienyrittäjyyden tulevaisuustarkastelu

Sote-pienyrittäjyyden tulevaisuustarkastelu on alan yritystoiminnan tahdonilmaus tulevaisuudesta ja sen tekemisestä - yhdessä.  Sen toivotaan avaavan sektorirajat ylittävää keskustelua paikallisen yritystoiminnan kehittämisestä.

Lapin matkailun tulevaisuuskuvia

Lapin matkailun tulevaisuuskuvat laadittiin virittämään keskustelua Lapin matkailustrategian ja Lapin matkailun vision määrittelyn pohjaksi.

Tulevaisuuden koulutus-ja osaamistarpeet Lapin teknisillä aloilla

Lapin ELY-keskus, koulutuskeskus REDU, ammattiopisto Lappia ja Lapin ammattikorkeakoulu  sekä Lapin liitto (Tulevaisuus Lapista-hanke) teettivät selvityksen Lapin teknisen alojen tulevaisuuden koulutus-ja osaamistarpeista.

Lapin muuttajat 2040

Katsaus Lapin muuttoliikkeeseen -selvityksessä esitellään viisi fiktiivistä potentiaalista Lappiin muuttajaa 2040-luvulla. Koska selvityksessä paneudutaan kuvaamaan monipuolisesti Lapin muuttoliikkeen nykytilannetta, on hahmojen tarkoituksena herättää keskustelua siitä, millaisia voisivat olla potentiaaliset Lappiin muuttajat kauempana tulevaisuudessa.

Lapin väestöselvitys ja muuttoliikkeen hinta 2030

Lapin väestöselvitys ja muuttoliikkeen hinta -raportissa analysoitiin tilastotiedon valossa Lapin tulevaa väestömuutosta ja sen vaikutuksia kuntien selviytymiseen ja palvelurakenteen muutoksen vaatimuksiin. Selvityksen mukaan Lapin väkiluku tulee laskemaan ja kuntien pitää sopeuttaa tulevaisuudessa palvelurakennettaan. Lapin liitto selvitti Lapin maakunnan tulevaisuuden näkymiä yhtenä osana EU-rahoitteista Lapin veto- ja pitovoimahanketta.

Itä-Lapin tulevaisuuskuva 2030

Itä-Lapin kunnat ideoivat Lapin liiton asiantuntijoiden kanssa Tulevaisuuden kunta 2030 -kierroksen. Talvella 2016-2017 järjestettiin jokaisessa kunnassa työpajat, joiden teemoina oli hyvinvointi ja elinvoima tulevaisuuden kunnassa. Työpajojen tavoitteena oli hahmottaa kuntalaisten ajatuksia ja toiveita siitä, millaisista asioista muodostuu elinvoima ja hyvinvointi vuonna 2030.

Raportit ja julkaisut

Täältä löydät Lapin ennakointiin liittyvät raportit ja julkaisut yhteen paikkaan koottuna.

Yhteystiedot

Lapin luotsi -verkkosivusto toteutetaan ennakointiverkostossa toimivien organisaatioiden välisenä yhteistyönä. Sisältösivuilla on mainittu sisällöstä vastaava organisaatiotaho, johon voidaan ottaa yhteyttä lisäkysymysten merkeissä.

Elinkeinojen näkymiä

Elinkeinojen näkymät -osioon kootaan tietoa ja näkymiä Lapin elinkeinoista, yritystoiminnasta ja keskeisistä toimialoista toimialakohtaista tietoa hyödynnettäväksi elinkeinoelämän ja yritystoiminnan kehittämisessä ja toiminnassa. Tilastoja on esitetty Infogram-ohjelman kautta. Suurin osa graafeista on tallennettavissa omalle koneelle eri tiedostomuodoissa, klikkaa graafin oikeassa yläreunassa olevaa kuvaketta.

Elinkeinot

Elinkeinot -sivuilta löydät tietoa Lapin elinkeinorakenteesta ja työpaikoista, yrityksistä ja yritysrakenteesta ja aluetaloudesta sekä aiheisiin liittyviä linkkejä. Myös House of Laplandin Business -sivustolta löytyy koottuna tietoa Lapin toimialoista, toimialafaktoja ja tilastoja infograafeina ja tietopaketteina

Elinkeinorakenne ja työpaikat

Elinkeinorakenne ja työpaikat -sivulle on koottuna aiheeseen liittyviä kuvioita ja linkkejä.

Yritysrakenne ja toimialat

Yritysrakenne ja toimialat -sivulle on koottuna aiheeseen liittyviä kuvioita ja linkkejä.

Aluetalous

Aluetalous -sivulle on koottuna aiheeseen liittyviä kuvioita ja linkkejä.

Pk-yritysbarometri

Tälle sivulle on koottuna Pk-yritysbarometrin Lapin tuloksia. Kaksi kertaa vuodessa tehtävä Pk-yritysbarometri kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä sekä antaa suuntaviivoja talouden näkymistä yritysten omien arvioiden perusteella.

Tietosuojaseloste

Saavutettavuusseloste